www.moss-avis.no Se alle stillinger

Mest kommentert på moss-avis.no:

Moss Avis mener:

– Ikke bare å sende hjem

Det er derfor stor grunn til å være på vakt mot denne endringen, hvis kvinnene dette gjelder ikke lenger skal kunne velge fødselsalternativ selv.