Utdanningsforbundet i Moss mener:

- La lærere få være lærere

Lærernes oppfordring til alle byens politikere, men spesielt til det borgerlige styringsflertallet: Vi kan jobben vår, la lærere få være lærere!

Et leserinnlegg i jernbanestasjonsdebatten

– «Nei, nei – klippe, klippe, klippe» ropte Tveiten!

Enkelte aktører og pådrivere, med Moss Avis som trompet, håper fortsatt på omkamp i bystyret om plassering av ny togstasjon i Moss. En forførende, men urealistisk perspektivtegning av torget foran Basarbygningen gjentas til det kjedsommelige i avisen

Jobb lokalt (35)