www.moss-avis.no Se alle stillinger

Aktuell kommentar

Er vi nordmenn så frie som vi liker å tenke at vi er?

Sist uke var jeg København hvor store deler av Rådhusplassen var dekket med bilder av barn og voksne som var drept i Gaza. Å se disse bildene av uskyldige mennesker ga en sterk følelse av tragedie, maktesløshet og spørsmål om hvor fornuften har tatt veien.

Moss Avis mener:

Po­li­tisk brott­sjø

Så er spørs­må­let om to­get for dis­se stein­mas­se­ne går nå. Der­som sva­ret er ja, så bør sa­ken kom­me opp på nytt i et by­sty­re i nær frem­tid, slik Høyres re­pre­sen­tan­ter tok til or­det for i by­sty­ret.

Debattinnlegg om havnen:

– Dra i bremsene!

Hvor mange i Moss vil stemme for en utvidelse av Moss konteinerhavn? Det er likevel svært usikkert om de folkevalgte representerer folkeopinionen hvis man velger å gå videre med planprogrammet

– Nå er jeg stolt av Moss Arbeiderparti

Moss trenger slike partier og slike politikere som tørr å stille spørsmål, som vet å ta vare på sin integritet og motsette seg forsøk på uoverveide og raske beslutninger på områder som vil ha avgjørende betydning for byen og fremtiden. Dette står i kontrast til Høyre og ordfører Tage Pettersen.