Hølen skole i Vestby kommune.

Ny ekstraordinær runde på Hølen skole

Situasjonen for Hølen skole forfølger politikerne langt inn i ferien. Mandag settes det opp et ekstraordinært møte i Skole, oppvekst og kultur (SOK) for å se på de siste ukers utspill.

Saken ble trukket fram i kommunestyret i kveld, mandag, der SV-representanten Kjell Meek foreslo at den betente skolesaken ble sendt til byggekomiteen. Det ville ikke ordføreren, som kunne opplyse at det derimot blir ekstramøte i SOK.

Facebook-knapp kommer her

Hølen skole er midlertidig nedlagt på grunn av helsefarlig bygningsmasse. Ny skole var på det nærmeste ferdig prosjektert da det borgerlige flertallet stoppet planene og la skolen på is i to år i budsjettmøtet før jul.

For en snau uke siden ble det lagt fram flere forslag til løsninger, deriblant kombinert restaurering/nybygg. Meek mente at det riktigste ville være å la byggekomiteen se på de ulike forslagene som er lagt fram, ordføreren vil ha saken til SOK. Det fikk han flertall for.