Sist innsendte

 • Kari og Eilert Pettersen

 • Inger og Paul Olavesen

 • Anni Merethe Engelsjord

 • Janne Kristine Nordlie

 • Brit Helen og Lars Aksel Lindberg

 • Rolf og Bjørg Johnsen

 • Turid Fahlstrøm og Nils Ellefsen

 • Randi & Herman Berger

 • Anne og Jan-Erik Kristiansen

 • Jan Bendheim

 • Trine Lise og Morten Møller

 • Turid Steen Bjørli

 • Julia og Bengt Berger

 • Odd Gunnar Hansen

 • Vibeke Handegård

 • Trond Marthinsen

 • Toril og Johnny Eide

 • Agnes og Asbjørn Hammersborg

 • Inger og Wilhelm Evensen, Jeløy

 • Turid og Hans-Petter Pedersen