1. mai toget er i år innstilt på grunn av koronapandemien. I år får vi ikke markere det mange av oss ser frem til hvert år. Markeringen av 1. mai, fagbevegelsen, solidaritet og folkestyret.

Men selv om det ikke blir noe tog i år, er det faktisk enda større grunn til å feire 1. mai i år enn tidligere. Jeg håper hele Norges politiske miljø har sett viktigheten av en felles dugnad for å kunne stå samlet mot felles utfordringer i krisetider. De fleste av oss har også sett viktigheten av at vi har dyktige arbeidstagere i helse, i kommunen og i våre dagligvareforretninger.

Like viktig er våre arbeidstagere i primærnæringene, herunder vårt landbruk. Under krisen har vi sett de arbeidstagere som vi til daglig tar som en selvfølge, er de viktigste byggesteinene i vårt samfunn. Uten dem stopper samfunnet. De har stått på dag og natt langt over det vi kunne forvente og en stor takk til alle de frivillige som har bidratt i denne vanskelige tiden.

Det har heller ikke stått på manglende vilje til å levere krisepakker og andre tiltak. Men disse tiltakene og krisepakkene kommer fra nettopp vårt fellesskap. Krisen og pandemien har vist oss at vi trenger fellesskapet mer enn noen gang. Vi trenger å stå samlet om våre utfordringer.

Krisen har vist oss hvor sårbare vi er, og kan være. For at vi skal være trygge på at vårt samfunn skal fungere i gode og dårlige tider, må vi ivareta, og bygge opp samfunnskritiske oppgaver der vi er. Vi kan ikke ta for gitt at verdenssamfunnet, og de private aktører er i stand til å levere når krisen rammer.

Vi må bygge en beredskap rundt kritiske varer og tjenester for at vi skal kunne være selvforsynte den dagen krisen inntreffer. Dette må vi ivareta med egen lokal kompetanse og lokal arbeidskraft i våre kommuner, fylkeskommuner og stat. Vi må rett og slett sørge for at vi kan rekruttere arbeidstagere fra lokale innbyggere gjennom å gi dem verdige arbeids- og lønnsvilkår, som på sikt bygger opp den tillit som vi så sårt er avhengig av lokalt når krisen treffer.

Da er det ikke alltid like smart å satse på utenlandsk arbeidskraft i det frie globale markedet med arbeidsvilkår fra EU, som ikke nødvendigvis er tilpasset våre lokale behov og krav.

Vi trenger et sterkt fellesskap. Vi trenger en sterk kommune. Og vi trenger et verdig arbeidsliv. Derfor trenger vi en sterk fagbevegelse som en del av et treparts-samarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstagere og kommunen.

Vi trenger å bygge samfunnet nedenfra. Vi trenger, og er avhengige av hverandre i et sosialt fellesskap i et demokrati, hvor også mindretallet skal lyttes til før beslutninger tas.

Vi trenger 1. mai for å minne oss på fellesskapet, folkestyret og solidaritet, og viktigheten at vi aldri kan stå alene. Det er gjennom solidaritet, fellesskapet og folkestyret at vi står rustet til å møte morgendagens utfordringer. Gratulerer med 1. mai dagen.