Stortingsrepresentanten påpekte at årets 1.mai-merke har historisk sus over seg.

- 1892 var det første året vi hadde 1. mai-merke. Det markerte kampsaken den gangen; arbeiderbevegelsen kjempet for en hverdag med rom for både arbeid, fritid og hvile.

På nytt aktuelt

Johansen fremholdt - overfor de vel 50 fremmøtte i Bøndernes Hus - at dette er endringer som Arbeiderbevegelsen gjennom årene kjempet igjennom. Og som har gjort Norge til et land der det for de fleste, går greit å kombinere arbeidslivet, familieliv og fritid. 

- I årets 1. mai-markering er budskapet om arbeid, fritid og hvile på nytt aktuelt, sa hun og begrunnet det på følgende måte: 

- Fordi vi nå har en regjering som har fått vedtatt, med støtte fra Venstre, å endre på arbeidsmiljøloven. Den nye loven legger til rette for mer midlertidige ansettelser framfor faste, mer overtidsarbeid og mindre forutsigbarhet for arbeidstakerne.

- Regjeringen vil også ha søndagsåpne butikker, som innebærer at flere må jobbe på søndagene når de kunne hatt fri. Derfor er årets tema for 1. mai viktig!

Ulikt frihetsbegrep

Johansen kommenterte også begrepet frihet:

- Høyresiden snakker om valgfrihet og frihet fra reguleringer, fra en sterk offentlig sektor, fra skatter og avgifter, frihet for arbeidsgiverne, for de få.

- For den sosialdemokratiske bevegelsen, i Norge og i verden, er frihetsprosjektet det aller viktigste. For oss handler ikke dette først og fremst om frihet fra noe, fra samfunnets reguleringer og pålegg, men om frihet til like muligheter for alle. Om frihetens demokratisering.

Hun fortsatte: - Arbeiderbevegelsen ønsker et samfunn preget av solidaritet, like muligheter og frihet. Et rettferdig samfunn som setter fellesskapet først, i solidaritet med de mange. Først når alle får like muligheter, uavhengig av sosial status, eller hvor mye penger en har, får alle frihet til å leve det livet de selv ønsker å leve.

SE FLERE BILDER FRA 1. MAI-MARKERINGEN I RÅDE HER

Folk i arbeid

Stortingsrepresentanten påpekte at grunnlaget for denne friheten er like muligheter til utdanning og til arbeid.

- Gjennom historien har Arbeiderpartiets prosjekt hele tiden vært å få folk inn i arbeidslivet. Å bidra til at kvinner kom inn i arbeidslivet har vært en av våre viktigste seire.

- Frihetsprosjektet er grunnen til at mange av oss engasjerer oss og bruker masse tid på møter og dokumenter. Fordi vi ønsker å forandre verden! Derfor omfatter ikke Arbeiderbevegelsens frihetsbegrep bare lokale forhold, men også våre søstre og brødre i hele verden. Derfor engasjerer også situasjonen i Middelhavet, i Nepal, i Syria oss alle.

Hun la til at dette er tiden for en opptrapping av et engasjement for Syria og ikke kutt i antall flyktninger som Høyre/FrP-regjeringen har gjort. Og at hjelpen til flyktninger som kommer over Middelhavet og til nødlidende i Nepal økes.

Solidaritet med nødlidende

- Heller ikke Europa er forskånet fra krig og konflikt. Det er riktig å bruke 1. mai-dagen til å vise solidaritet med alle dem som lider av undertrykkelse, krig eller fattigdom, sa Johansen.

Om Landsmøtet i AP og kommunevalget sa hun:

- Vi har akkurat lagt bak oss et strålende landsmøte der vi både valgte ny ledelse og ny politikk. Landsmøtet viste et parti som strutter av selvtillit og engasjement. Det legger grunnlaget for kommune- og fylkestingsvalget. Men vi må jobbe hardt frem til høstens valg, både sentralt og her i Østfold.

Stadige utfordringer

Til slutt nevnte Johansen globaliseringen som har brakt mye godt med seg.

- Men samtidig stiller det oss overfor kanskje to av vår tids største og mest alvorlige utfordringer: økende utslipp av klimagasser og økende ulikhet.

- Vi har fortsatt mye å engasjere oss i både nasjonalt og internasjonalt, oppsummerte Irene Johansen.

Samlingen i regi av Råde Arbeiderparti - som ble arrangert for 27. år på rad - ble ledet av nestlederen i lokallaget, Kjell Løkke. Anni Langvann ledet som vanlig fellessangen med sin gitar.

Etter frokosten var det gudstjeneste på Furuly menighetssenter ved sokneprest Arne-Leon Risholm, etterfulgt av kirkekaffe. 1. mai i Råde startet med flaggheising på Rådhuset, og flaggborg og marsj til Bøndernes Hus med musikk av Råde Musikkorps.