Kjære venner. 

Gratulerer med 1. mai. 

Arbeid - hvile - frihet. Årets ord for 1. mai. Viktigere enn noen gang. 

Fordi vi har en regjering som er opptatt av søndagsåpne butikker mens sykehusene skal være søndagsstengt. Kjære dere.

Sånn vil vi ikke ha det. 

Poseavgiften - den ble ikke innført. Fordi FrP sa: Vi lytter til folket.. En måned  tidligere... 

Arbeidsmiljøloven ble endret - 1,5 millioner arbeidere har streika, eksperter, Arbeidstilsyn, ja til og med Robert Erikssons eget departement har sagt at dette er ingen god ide. Likevel går Regjeringen mot folket. 
For folk flest - har blitt mot folk flest. Kjære dere: Sånn vil vi ikke ha det. 

I Polen var det en stor streik i april. Fordi 3-partssamarbeidet har spilt fallitt, og regjeringen er ikke villig til å lytte. Det er ikke rart de kommer til Norge for å jobbe. Men her opplever de å jobbe mye for lite. Dette undergraver egne og våre andres rettigheter. Vi må verne om opparbeidede rettigheter, og vi må rekruttere våre kolleger til å organisere seg. 

SV garanterer at vi vil jobbe for å endre arbeidsmiljøloven tilbake, ord for ord, paragraf for paragraf. Sånn at den er tilpasset partene i arbeidslivet! 
 

Vi vil ha ny politisk kurs i Vestby. Åtte år med blå ordfører er nok. Åtte år med Ødbehr har endt med to høyrelister! Til høsten er det valg og SV går til valg med planer om å gjøre Ødbehr arbeidsledig som ordfører. Vi trenger ikke en ordfører som har vært vinglemester i det meste. 

Vi skal inn med 

* samarbeid 
* det beste for innbyggerne 
* en miljøkommune 
* en kommune å være stolt av 

Fordi: Du skal stole på politikerne. Vedtak er vedtak og da bygger man skole i Hølen uten omkamper. Ødbehr kaller det timeout – SV kaller det å holde innbyggerne for narr.  Alle skal føle seg trygge med SV. Vedtak skal følges opp og innbyggerne skal ha oss i ryggen. 

SV tar kampen for et varmt samfunn, vi tar kampen for fremtiden og vi tar kampen for likeverd. Dine foreldres bakgrunn betyr utrolig mye for mulighetene i ditt liv.

 Formue går i arv men det gjør også fattigdom og sosiale problemer. Det er det norske klassesamfunnet. Skal folk ha like muligheter må vi bekjempe sosiale forskjeller mye bedre enn vi gjør i dag. Det holder ikke å forsvare velferdsstaten, den må utfordres og forbedres. SV tok miljøkampen i regjering. Vi verna Lofoten, Vesterålen og Senja. I åtte år. Den kampen fortsetter dere. Skal vi vinne miljøsaken må vi også gjøre oss mindre avhengige av oljen. Og da starter vi med å gjøre Lofoten, Vesterålen og Senja oljeboringsfri – for alltid.

En liten gutt med topplue som blir løftet i land på Rhodos av fiskeren Babis Manias. Bildet har opprørt mennesker verden rundt. For den lille gutten var det for sent. Han hadde allerede druknet. 

Det er hjerteskjærende når en liten gutt mister livet i foreldrenes desperate forsøk på å søke trygghet. Og dette skjer på grensen til Europa, på grensen til Norge.

1.800 mennesker har mistet livet så langt i år i forsøk på å ta sjøveien til Europa, og over 22.000 de siste 15 årene. De har mistet livet i vårt hav. Det er vårt hav når vi øyhopper i Hellas og nyter late dager i Italia. Men det er også vårt hav når det skyller i land lik på de søreuropeiske badestrendene.
 

Vi kan ikke stå og se på. Vår anstendighet og samvittighet settes nå på prøve. SV mener Norge kan ikke nøle, slik regjeringen nå gjør. Vi må ta i mot flere flyktninger til Norge. Vi må sende båter til å bidra i hjelpearbeidet. Og vi må bidra med økonomisk hjelp til nærområdene. Start redningsarbeid i Middelhavet nå! 

Skolen må følge opp hver enkelt bedre enn i dag, særlig de som sliter mest. SV vil ha heldagsskole for de minste elevene - der leksene gjøres på skolen med lærer tilstede - og der alle får gratis mat - og fysisk aktivitet hver dag. Heldagsskolen er en reform for både læring, sosial utjevning og bedre folkehelse. 
 

Det tar hundre år å bygge samfunn med små forskjeller og stor tillit mellom folk – men det tar kun kort tid å rive dette ned. Regjeringen fører en politikk for et kaldere samfunn - og en varmere samfunn. De flytter iskanten for å bore etter mer olje. Det må være omvendt.

Et varmt samfunn hvor alle har det bra. Derfor er lokaldemokratiet viktig.

All erfaring viser at jo nærmere man kommer den enkelte innbygger, jo mer sosial politikk bedriver man. Fordi vi i praksis ser at en god sosial politikk med brukernes behov i sentrum, skaper gode liv for flest.  Derfor tror vi heller ikke at kommunesammenslåing - gjerne med tvang - er noen god ide. Vestby fungerer bra, vi scorer høyt og skal heller videreutvikle oss - til å bli enda bedre - uten å lage en ny større kommune. SV sier derfor nei til kommunesammenslåing. 

Vet dere hva. Vi må få tilbake det gode samfunnet. Dugnadsånden der alle bidrar etter evne til beste for alle. Der alle har et trygt arbeidsliv, der alle har gode sosiale ordninger rundt seg, der alle vet at deres stemme betyr noe. 
Det betyr at vi bytter ordfører til høsten. 

de ansatte i kommunen - administrasjonen, de som jobber med barn, unge og eldre, de som får hjulene til å rulle - har gjort en formidabel innsats og ikke latt seg distrahere av rot i de politiske miljøene. For vi har jo en god kommune som bygger skoler, barnehager, sykehjem mm. Vi er veldig på rett vei. Fordi man i kommunen har styrt på vårt budsjett i flere perioder. 

Klarer vi å sørge for offentlig velferd med gode arbeidsvilkår og god pensjon, vil det gi oss alle et trygt og godt velferdstilbud for framtida. SV vil at ansatte skal ha TID, TILLIT og TRYGGHET i jobbene sine!

Vestby SV skal følge opp matjorda og IKEA – og ikke minst med tanke på flyttingen av matjorda på Delijordet.

 Husk at det er også et krav til IKEA at de skal følge opp etablering av ny matjord i flere år fremover.  Så spennende at om det lykkes så vil det trolig være banebrytende for hvordan man tenker om jordvernet i lang tid fremover.

Det kaller jeg å ta ansvar for miljøet, det er å ta ansvar for matproduksjonen – og det er samtidig å legge til rette for både næringsutvikling og å skape flere arbeidsplasser i kommunen vår.

Vestby SV vil sikre strandsonen i kommunen. I Hvitsten var strandsonen for alle. Nå sprenges det ut og gravemaskiner regjerer svabergene. Vi ønsker fortsatt at dette skal være tilgjengelig for alle. Vi ble nedstemt. Vi har Oslofjordens flotteste naturperler. Da må vi og sikre alle tilgang til de - ikke noen få med masse penger! 
 

SV er partiet som satser på kulturen. Vi har en kulturskole som vi kan være stolte av.  Og den er en av landets dyreste. Ødbehr og Thorsen har prisa oss ut. Over 4000 i året. Det finnes kommuner hvor en kulturskoleplass koster 2000,-. Vestby SV  skal gjøre kulturskolen billigere! Lommeboka til foreldrene skal ikke avgjøre om barna skal få gå på kulturskolen. 

SV går til valg på nytt politisk skifte. Det er målet vårt.  Og derfor tror vi at et rødgrønt styre er best for Vestby. Tre partier vi vet fungerer sammen. Andre allianser vil sikkert prøve seg.

Høyre er borgerlig, Bygdelista er borgerlig dominert, De Grønne er borgerlige.  Vi velger det sikre. SV er miljøpartiet, vi har gode løsninger, vi har politikk og ikke minst - vi vil det beste for samfunnet. Derfor tar vi også kampen for et varmt samfunn, for fremtiden og for likeverdet. Og vi snakker gjerne sammen med dere som har hatt et mislykket ekteskap med Høyre de fire siste åra.

For skal vi utvikle kommunen videre må vi ha tryggheten inn.
Bruk stemmeretten kjære dere. Bruk stemmeretten til å gi oss en ny kurs. En ordfører som styrer kommunen i riktig retning. En ordfører som spiller på lag med innbyggerne. Ha et riktig godt valg i september!