Selv om utbetalingsbeløpet er høyt, er det likevel blitt færre mottakere av dagpenger i 2018, og de mottok også i gjennomsnitt et lavere beløp. Totalbeløpet som ble utbetalt, gikk ned med 21,3 prosent fra 2017. Nedgangen i antall mottakere var på 17,5 prosent, mens gjennomsnittlig beløp per mottaker gikk ned med 4,7 prosent til 88 100 kroner, skriver SSB på sine nettsider.

Mer trygd

Om lag 890 000 personer bosatt i Norge mottok 212 milliarder kroner i alderspensjon fra folketrygden i 2018. Summen er nesten 10 milliarder eller 4,8 prosent større enn året før, mens antallet økte med 2,2 prosent.

Antall bosatte personer 17 år og eldre som mottok uføretrygd var 349 000, en økning på 3,7 prosent i forhold til 2017. Utbetalt beløp økte med 6,3 prosent, til 86 milliarder. Dette gjør at gjennomsnittsbeløpet øker med 2,5 prosent til 245 500 kroner.

Lønn

Det ble i 2018 utbetalt 1 290 milliarder kroner i lønn og honorarer til 2 950 000 personer 17 år og eldre bosatt i Norge. Gjennomsnittsbeløpet var 437 300 kroner, noe som er 4,4 prosent høyere enn året før, går det fram av SSB-tallene.