Dermed er det fire prosent av arbeidsstyrken som står uten arbeid, ifølge tallene fra SSB som igjen har hentet ut tallene fra Arbeidskraftundersøkelsen, AKU.

 I motsetning til NAV-tallene som er basert på antall personer som aktivt melder seg som ledige hos NAV, er AKU-tallene basert på spørreundersøkelser om hvor mange som ønsker å komme i arbeid.

2.714.000 personer i Norge er nå i jobb. Det er 13.000 flere enn i juli, og utgjør 67,8 prosent av befolkningen.

I Europa er ledigheten noe høyere enn i Norge. Tall fra Eurostat, det europeiske statistikkbyrået, viser at snittledigheten i Europa nå er på 6,7 prosent, ned 0,1 prosent fra juli.