Denne uka kom nye, dystre tall fra Statistisk Sentralbyrå: 115 tusen barn vokste opp i fattige familier 2020. Etter hvert vil det også komme nye tall for Østfoldkommunene. Vi har all grunn til å tro at Østfoldkommunene igjen vil ligge i toppen blant kommunene med mest barnefattigdom.

At så mange barn vokser opp uten de samme mulighetene som andre unger er en nasjonal fordelingskrise for samfunnet. For det skorter ikke på rikdom i samfunnet, den er bare urettferdig fordelt. Men først og fremst er det en personlig krise for hver familie. Derfor er hvert barn i familier med dårlig råd en god grunn for mer rettferdig fordeling.

Samtidig øker prisene på grunnleggende varer og tjenester for vanlige folk. Strømmen, drivstoff, renta. Den nye dyrtiden vil ramme familiene som allerede sliter med å få endene til å møtes hardt.

Derfor bruker SV vår nøkkelrolle på Stortinget både til å få kompensert de høye prisene her og nå, som med strømstøtta, men også til å bygge ut velferden vår.

Fra og med høsten 2022, vil alle førsteklassinger få gratis halvdagsplass på SFO. Det vil betyr mye for familieøkonomien. Norske foreldre vil i sum spare over 111 millioner i året som følge av SVs seier. samtidig som det gir alle barn mulighet til å delta i leken og læringen som fortsetter etter at skolen er slutt. Det vil være viktig for ungenes inkludering på lang sikt.

I tillegg har SV fått igjennom at kommunene ikke kan trekke barnetrygda fra sosialhjelpen. Det betyr mer penger til familier som mottar sosialhjelp. SV har kjempet for dette i mange år, endelig vil de som kanskje trenger barnetrygda eller mest ikke lengre få den kuttet.

Når begge disse viktige grepene settes ut i livet i året som kommer, vil det bety merkbare bedringer for lommebøkene til familiene. Vi håper det vil gjøre at færre barn vokser opp i fattigdom. Likevel må vi videre. Barnetrygda må økes for alle. SFO må bli gratis ikke bare for førsteklassingene, men også for barna på resten av barnetrinnene. Rikdommen i landet vårt må fordeles mer rettferdig. Til mer velferd og lavere kostnader for vanlige familier.