I dommen, som ble avsagt i ettermiddag, har Nedre Romerike tingrett funnet mannen skyldig i en rekke overgrep mot 270 unge gutter. De aller fleste overgrepene skal ha skjedd over nett.

Fengselsstraffen er identisk med aktors påstand.

Mannen er også dømt til å betale en samlet erstatning til de fornærmede på 18,5 millioner kroner, skriver Romerikes Blad.

– Økende samfunnsproblem

– Tiltalte har fått de fornærmede til å utføre seksuelle handlinger med seg selv. Dette skal anses som like alvorlig som om handlingene foretas av en overgriper. Nettovergrep er et stort og økende samfunnsproblem, og denne saken mangler sidestykke. Når den gjelder så mange forhold, vil samlet straff bli svært høy og nærme seg maksimumstraff – som et drap, sa tingrettsdommer Maria Engøy Duna før hun leste opp domsslutningen.

Ved å utgi seg for å være tenåringsjenta «Sandra» på chatteappene KIK og Line, har 27-åringen ifølge dommen fått flere hundre unge gutter til å sende seksualiserte bilder og filmer av seg selv. Videre har han truet med å publisere disse videoene hvis ikke de fornærmede fortsatte å sende lignende filmer.

Den nå domfelte mannen har erkjent de alle fleste tiltalepostene.

Vurderer anke

27-åringen tok betenkningstid på spørsmålet om han vil anke dommen.

– Min klient var forberedt på mange alternativer, men visste at det ville bli en lang straff. Samtidig noterer vi at vi har fått medhold på noen punkter. Nå vil vi bruke de 14 dagene vi har til å vurdere om vi skal anke dommen, sier forsvarer Gunhild Lærum.

Konstituert statsadvokat Kari Hangeland Buvik er fornøyd med at retten er enig med påtalemyndigheten i det vesentligste.

– De har sett alvoret i saken på samme måte som oss, og straffeutmålingen er også identisk med vår påstand. Vi er også enige om at fengselsstraff er det riktige, og ikke forvaring.

Roser politiet

På vegne av de fornærmede er bistandsadvokat Christian Lundin tilfreds med at retten fulgte straffepåstanden til aktor. 

– Takket være svært grundig politiarbeid utført av flinke etterforskere ble denne saken rullet opp. Tiltalte bidro ikke til noe mer enn det politiet fant fram til, og dessverre er det fortsatt flere unge gutter der ute som er blitt utsatt for overgrep og som ikke er blitt identifisert, sier Lundin.

Han konstaterer i likhet med retten at saken savner sidestykke i norsk rettshistorie og at tiltalte lokket, lurte og truet de sårbare guttene på en svært utspekulert måte. 

– Det ble tilkjent samlet oppreisning til ofrene på cirka 18,5 millioner kroner, og det er etter jeg kjenner til den høyeste oppreisning som noen gang er blitt tilkjent i en dom i slike saker. Oppreisningen vil aldri kompensere fullt ut for de overgrepene ofrene er blitt utsatt for, men er et lite plaster på et stort sår for hver av de unge guttene, sier Lundin.

Under rettssaken la han ned påstand om erstatning på totalt 25 millioner kroner.

Fakta

  • I juni 2016 ble den 27 år gamle mannen fra Romerike pågrepet av politiet og varetektsfengslet i to uker i Ringerike tingrett, mistenkt for seksuelle overgrep på nettet. Han ble etter dette løslatt.
  • I oktober samme år hadde saken vokst i omfang, og politiet på Romerike tok over etterforskningen.
  • Mannen ble pågrepet og boligen ransaket. Der fant politiet store mengder bilder og videoer med overgrepsmateriale.
  • Dette førte til politiet opprettet en egen etterforskningsgruppe med navnet «Operasjon Sandra» – oppkalt etter 27-åringens kallenavn i sosiale medier.
  • Mannen har vært varetektsfengslet siden pågripelsen i oktober 2016.
  • Totalt skal det være snakk om over 400 fornærmede – alle gutter i alderen 9–18 år fra Norge, Sverige og Danmark. Over 160 av disse sakene er avgjort ved prosessøkonomisk påtaleunnlatelse. Han er tiltalt for overgrep mot 270 unge gutter.
  • Tirsdag 29. januar startet rettssaken mot mannen i Nedre Romerike tingrett.
  • Rettspsykiaterne Terje Tørrisen og Harald Brauer har konkludert med at 27-åringen er pedofil.
  • Aktoratet la ned påstand om fengsel i 16 år, mens forsvarerne ba om at deres klient ble ansett på mildest mulig måte.