Felles for prosjektene som får støtte fra stiftelsen er at de skal bidra til at flere barn og unge kommer i aktivitet, opplever mestring og føler tilhørighet. Siste søknadsfrist var 1. september, og 42 prosent av søknadene ble innvilget.

I 2022 har stiftelsen delt ut til sammen 1 milliard kroner fordelt på tre faste søknadsrunder, pluss en samarbeidsordning med Amedia, hvor støtten gis via lokalavisene. 2771 tiltak har fått støtte i 2022.

Stiftelsen eier 8,4 prosent av DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer bidragene til allmennyttige formål.

Alle tildelingene vedtas av styret i Sparebankstiftelsen DNB, med utgangspunkt i stiftelsens vedtatte strategi og overordnede mål.

Disse får støtte i mossedistriktet

Størsteparten av tildelingene gis organisasjoner, lag og foreninger i stiftelsens geografiske kjerneområde, som er de tidligere fylkene Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold, samt Ringsaker kommune. I tillegg gis det støtte til enkelte landsdekkende prosjekter.

I mossedistriktet er det tre steder som får støtte:

  • Bytårnet Skole får 100.000 kroner til trommesett.
  • Reiret Ungdomsklubb får 120.000 kroner til danseutstyr og formidling.
  • Svinndal motorcrossklubb får 250.000 kroner til traktor.

Stiftelsen støtter aktiviteter for barn og unge innen formålene kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv.

– Vi er imponert over alle de gode initiativene som settes i gang til glede for barn og unge. Her er det tiltak som skaper gode møteplasser, sørger for utlånsutstyr, utløser frivillig innsats og bidrar til å øke felleskapet i lokalmiljøene. Nå gleder vi oss til følge med på prosjektene, sier André Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

De tildelte beløpene varierer fra 10.000 kroner til 20 millioner kroner. Det høyeste beløpet tildeles Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), ved Olympiatoppen, til styrking av toppidrettstilbudet i mindre grener.