– Dette setter vi utrolig stor pris på! En slik tildeling er også samlende for musikkrådet og for våre korps. Vi ønsker å skape entusiasme og glede rundt musikken, sier styreleder Trine M. Sveinar i musikkrådet.

Midlene fra Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus skal benyttes til å gjennomføre et såkalt Puls-prosjekt i mosseregionen i samarbeid med Norges Musikkorps Forbund Øst.

– Rekrutteringen i korpsbevegelsen har vært synkende, og dette prosjektet hjelper oss til å tenke nytt og annerledes i forhold til rekruttering, forteller daglig leder Thor Olav Fjellhøi i korpsforbundet.

Gjennom prosjektet får barn og unge oppleve spilleglede og mestring. Fra lignende prosjekter andre steder har forbundet gode erfaringer med at Puls er en døråpner til korpsbevegelsen.

– Puls er et lavterskeltilbud for dem som ikke spiller og har lyst til å prøve, men det skal også være for dem som allerede går i et korps. Noe av tanken med prosjektet er å holde musikantene i korpsmiljøet, det er også en form for rekruttering, sier Fjellhøi.

LES OGSÅ: Hølen-korps lokker til seg yngre musikanter

Tilskuddet på 400.000 kroner skal fordeles over tre år, og gjennom seminarer og samlinger starter prosjektet opp våren 2021. Mottakerne anslår at de går inn med en egeninnsats tilsvarende den samme summen.

– En veldig morsom del av jobben. Og særlig når vi ser at det går til gode formål. Vi bidrar spesielt mot den yngre generasjon, og i den forbindelse er jo musikk også veldig samlende, sier lokalbanksjef Ida Andberg i Sparebank 1 Moss.

– Ja, de er med på å bygge gode lokalsamfunn på mange områder, med barn og unge som har sunne og gode interesser, skyter Fjellhøi inn – han er leder for et forbund med 17.000 medlemmer i 377 korps.

Mosseregionens musikkråd har 350 musikanter i sine 17 korps. Det er både skolekorps og voksenkorps, og alle skal inviteres inn i prosjektet for å bidra på forskjellige måter.