– Dette er en gladsak, sier ordfører Hanne Tollerud (Ap) og Aps gruppeleder Shakeel Rehman. Fredag kunne de fortelle at Moss kommune har fått 763.000 til skolebibliotekene i kommunen.

– Pengene er gitt fordi man ønsker å styrke leseopplæringen. Jeg vet at skolebibliotekene blir glade for dette. Og det passer jo veldig bra nå når vi skal begynne med leksefri skole, sier Tollerud.

– Dette var et innspill ordføreren sendte til regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet. Det er fint at det blir lyttet sentralt til behov vi har lokalt. Og det harmoniserer godt med den millionen vi har bevilget til bokpakker på småskoletrinnet, supplerer Shakeel Rehman.

Det ligger ingen føringer bak bevilgningen, utover at den skal gå til skolebibliotekene og stimulere til økt leselyst.

– Lesing er nyttig for all annen læring. Hvis man har dårlige leseferdigheter gjør man det dårlig også i andre fag. Så dette er viktig, sier ordføreren.

– Er det da så lurt å fjerne leseleksene, for eksempel slike hvor elever skal lese litt hjemme hver dag?

– Jeg har mer tro på leseglede, og at man skal finne riktig lesestoff til den enkelte elev. Vi ser ofte at de som faller fra lesingen er gutter, fordi man ikke har funnet riktig lesestoff. Jeg tror leksefri skole er riktig vei å gå. Men skolene trenger materiell og verktøy, sier Hanne Tollerud.

Det er forøvrig også bevilget hele 420.000 kroner til det samme formålet i Våler.

Må lære å bruke biblioteket

– Vi møter skrift overalt, både på skolen, i jobb og på fritiden. Det krever gode leseferdigheter. Å kunne lese godt er avgjørende for å kunne delta i samfunnet. Derfor er det viktig at vi styrker skolebibliotekene, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

I tillegg skal pengene brukes til å støtte arbeidet med at skolebibliotekene blir brukt systematisk i opplæringen og bidrar til å nå målene i læreplanverket. Det innebærer også at pengene skal stimulere samarbeidet mellom bibliotekarene og lærerne på skolen.

– De nye læreplanene legger til rette for at elevene utvikler lesekompetansen sin gjennom hele opplæringsløpet. Både leseferdigheter, lesemotivasjon og det å lære å bruke biblioteket er vektlagt, legger Brenna til.