Jeg har bestemt meg å skrive en ny kort tekst hver dag. Å sette ord på det som kommer fra mitt hjerte, fra min dag, fra mine bekymringer, og alt som går gjennom mitt hode og mitt hjerte. Vi har alltid hørt at skriving krever motivasjon, drivkraft, formål og håp. Kanskje det er noen som vil lese det. Det kan være nyttig, det kan bevisstgjøre en tanke hos noen.

Når jeg skriver om vanskelige temaer, minnes jeg min bestemor. Hun var en sterk dame, som klarte å finne håp og glede i de små ting. Hun likte blant annet stemorsblomster spesielt godt fordi de var et symbol for håp for henne.

Tematikk

Det er sikkert mange personlige og sosiale temaer som man kan reflektere over. Ett av de temaene som spesielt tiltrekker min interesse og oppmerksomhet, er kvinners kamp for likestilling. Mange kjemper fortsatt mot undertrykkelse og urettferdighet. Blant annet har kvinnegrupper i Mexico har planlagt en 24-timers streik mandag 9. mars for å protestere mot volden meksikanske kvinner har opplevd den siste tiden. Streiken skal gjennomføres første arbeidsdag etter den internasjonale kvinnedagen, som i år er på en søndag. Arrangørene håper at streiken vil starte en nasjonal samtale om kvinners rettigheter, som vil ende med konkrete handlinger på mange områder. I tillegg var det store demonstrasjoner i Paris for noen måneder siden, der flere tusen mennesker stilte krav om å få slutt på partnervold mot kvinner.

Autoritært

Det virker som om ordene kvinne og vold beklageligvis henger sammen i ulike sammenhenger, uansett opprinnelse og land. Når det gjelder Midtøsten, pleier det å være religion og tradisjon som for det meste står for den autoritære tankegangen som forårsaker voldelige handlinger.

Her om dagen så jeg en video der en konservative muslim politiker påstod at «i det vestlige systemet må kvinner forsørge seg selv. Men i det islamske systemet bæres alle levekostnadene av menn. Så kvinner regjerer egentlige i det islamske systemet!».

Jeg registrerte at jeg med en gang reagerte med sinne og tenkte: «Vel, hvis navnet på denne latterlige historien er kongerike, og jeg som aldri har regjert i mitt liv, og som har vokst opp i det samme landet, vil ha et kort ord med deg, snille mann: Vi er ikke vant til, og vil ikke godta de grunnleggende falske sammenligningene du gjør mellom det vestlige og det islamske systemene, og vi heier ikke på din diskriminerende tilnærming. Med bisarre begrunnelser har du gjort kvinner til slaver innenfor dine urettferdige og menneskerettighets brytende rammer, og ved å vedta og håndheve disse lovene, har du drept ånden for ansvar, og du vil definere det under karismatiske ord blant annet som altruisme og kongerike; og du forventer kanskje at disse dronningene skal være deg takknemlig.

LES OGSÅ: Likestilling handler om mer enn to kjønn!

Partner

En kvinne vil ikke ha en tjener. Hun ønsker ikke en minibank som heter mann, hun vil ha en ektefelle. Hun ønsker like humanitære privilegier. Hun vil ha like muligheter for myndiggjøring og velstand, og kan pantsette like rettigheter til gjengjeld for de rettighetene hun får. Jeg tillater meg å kalle deg, og de som tenker som deg, kriminelle. Fordi du planlegger å påføre skade, traumatisere og frata rettigheter, og også vil lure kvinnene og mene at det er nyttig for å bli skadet».

LES OGSÅ: – Vi vil vel at kvinner skal ha en lønn å leve av – og en jobb og leve med?

Frihet er en verdi som kan ikke erstattes av noe annet. Hvis de er fratatt den, er det ingen motsvarende verdi som kan erstatte den. Som Franklin D. Roosevelt sa: «Frihet kan ikke tildeles - den må oppnås».

Jeg og vil tenke at mennesker flest som tror på likeverdighet, oppfordrer og ønsker velkommen til frigjøring og anerkjennelse av kvinner og deres rettigheter, som er den viktigste forutsetning for kvinners frihet.

På denne måten roser og beundrer jeg kvinnenes opprør mot hvilken som helst autoritet de er utsatt for og styrt av; selv om deres opprør er en oppmuntring fra satan djevelen. Selv om det vil bety å ikke adlyde religionens befalinger, og da kan det føre til å få sparken av paradiset. Jeg og søstre mine vil velge å havne inn i helvetet, som fyrer med bevissthet og strev og ansvar.

Nå merker jeg at hjertet er overveldet av blandede følelser, for det meste tristhet og sinne. Men jeg er ikke uten håp. Jeg vet at mørke kan aldri overvinne det sanne lyset.

Søndag er den internasjonale kvinnedagen, åttende mars, og stemorsblomster spirer og gror overalt!