Kvinnedagen, 8.mars nærmer seg. Det kan være betimelig å stille spørsmålet om vi er i mål med likestillingsarbeidet? Ser vi endringer fra år til år?

Dessverre er vi ikke i mål. Verden endres, og forskjellene mellom kvinner og menn, på nye områder, synliggjøres.

Det er fortsatt alt for mange eksempler på at det ikke er lik lønn for likt arbeide. Og i mine øyne er det alvorlig at vi har for mange ufrivillige deltidsstillinger, det gjelder særlig kvinner i offentlig sektor. Dette hindrer muligheten for å komme inn på boligmarkedet, og reduserer pensjonsgrunnlaget. Og gjør det umulig å bli økonomisk uavhengig. Noen kommuner får dette til, det krever lojalitet og raushet. Så langt jeg kjenner til har vi hatt dette som et mål også i Moss i mer enn 20 år. Det jobbes fortsatt med det. La oss håpe på en snarlig endring.

Verden blir stadig mindre, og da kommer også de store kulturforskjellene frem. Det er ikke sikkert vår måte å organisere og leve livene våre på er riktig for alle, men hittil har vi ingen bedre løsning enn frihet og demokrati. Kvinner må ha rett til selv å velge, og de må få mulighet til utdannelse.

Så må vi også heie på de som tar uvanlige valg og de som tar på seg lederstillinger. Det er nå mange kvinnelige ledere i politikken, både nasjonalt og lokalt, men tenker vi over hvordan vi omtaler dem, sammenlignet med hvordan mannlige ledere blir omtalt. Jeg tror vi har noe å lære her.

Om noen måneder er det lokalvalg. Spennende for oss, som bygger en ny kommune.

Nominasjonene er vel nå avsluttet i de fleste partiene, men det er mulighet til å påvirke resultatet, og ikke minst, det er behov for flere kvinner til å delta i komiteer, styrer og utvalg.