Gå til sidens hovedinnhold

Å være i kontakt med naturen: Verdien av friluftsliv

Artikkelen er over 1 år gammel

LESERBREV Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Et møte med naturen er et møte med seg selv: Hvor langt fra sivilisasjon føler jeg meg komfortabel? Hvor store fysiske utfordringer tåler jeg? Hvor trygg er jeg i møte med tamme og ville dyr? Hvordan takler jeg å bli sliten, våt, kald eller varm?

Å være i kontakt med naturen er noe de aller fleste mennesker opplever som meningsfullt, og i Norge har vi lange tradisjoner for friluftsliv. I friluftslivet inngår mange ulike aktiviteter, som har det til felles at aktivitetene foregår ute i naturen eller andre grøntområder. Mestringsfølelsen man kan få ved å gjennomføre en tur, få fyr på et skikkelig bål, komme fram til en hytte eller en havn, nå en topp eller overleve en natt i hengekøye, er en fantastisk belønning for strevet underveis.

Gjennom friluftsliv forstår vi vår avhengighet til naturen på en annen måte, og nødvendigheten av bærekraftig utvikling. Utvikling av friluftslivstilbud er også verdifullt for reiseliv og stedstilhørighet, og kan ha en viktig rolle i å integrere nye innbyggere.

Det nære friluftslivet

Du må ikke til Jotunheimen eller Lofoten for å drive med friluftsliv. Vår nærnatur i Mossedistriktet byr på nesten uendelige friluftslivsmuligheter: Du kan seile, ro eller padle på fjorden, bruke kano i Østmarka eller på Vansjø, sykle milevis, gå på skøyter på små tjern eller langstrakte vann, plukke sopp, fiske, klatre, stå slalåm, drive fugletitting og mye mer.

Men for mange kan terskelen for å komme seg ut på tur kjennes uoverkommelig høy. Mange trenger et lite dytt eller noen gode råd for å ta i bruk naturen, enten det handler om fiske- eller soppturer i nærmiljøet eller lengre overnattingsturer. Derfor er det viktig å tilrettelegge for friluftsliv lokalt, og støtte organisasjoner som tilbyr friluftslivsaktiviteter eller låner ut utstyr.

Stort utbytte for folkehelsen

Friluftsliv har en dokumentert helseeffekt og har stor betydning for livskvalitet. En kanadisk studie fra 2016[1] hvor 18500 informanter oppsøkte naturen i 30 dager i strekk, viste at det var en signifikant økning i informantenes helse og lykke etter de 30 dagene, men også etter at denne perioden var over. Andelen som vurderte sin helse som «utmerket» steg med 30 %.

Nordmenn flest er dessverre mindre og mindre aktive. En rapport fra Vista analayse ([2]) samme år peker på at vi nordmenn er blant de minst fysisk aktive i Europa. Selv om mange trener, blir det stadig mindre hverdagsaktivitet: vi har blitt et stillesittende folk. Men mange VIL gjerne være mer aktive, og flere undersøkelser viser at friluftsliv er den fysiske aktiviteten som flest nordmenn oppgir at de ønsker å gjøre mer av. Vista Analyse slår fast at det er 80 milliarder kroner å hente ut i årlig gevinst ved å få flere ut i aktivitet – og peker på at friluftsliv er den enkleste måten å få flere aktive på.

Friluftsliv til for alle barn og unge

Noen barn vokser opp i familier hvor det å være ut er en naturlig del av hverdag og fritid, men ikke alle blir kjent med friluftslivet på den måten. Derfor er det viktig å sikre at alle barn blir kjent med sin nærnatur gjennom uteskole og opplæring i friluftsliv i barnehage og skole. Mer ute-skole kan også bidra til at elever som sliter med uro og mistrivsel får en bedre skolehverdag. Elever ved en videregående skole i Nordland som deltok i et femårig forsøk med styrket friluftslivsundervisning fortalte at det hadde gjort dem bedre til å samarbeide og skjønne andre mennesker bedre, og gitt dem mestringsfølelse og læreglede. Ordningen med en times fysisk aktivitet i Vestby-skolen har trolig bidratt til at lærerne i større grad har flyttet undervisningen ut og gjort naturopplevelser til en naturlig del av timeplanen.

Hvordan styrke friluftslivet i kommunen

For å styrke friluftslivet i kommunen er det særlig tre ting som er viktig:

  • Sikre friluftslivets arealer, og tilgjengelighet til disse
  • Styrke friluftslivets plass i skolen
  • Støtte de frivillige organisasjonene i deres friluftslivarbeid

Vestby MDG har i sitt valgprogram et eget kapittel om friluftsliv. For å sikre friluftslivets arealer ønsker vi en kartlegging av kommunens friluftsområder, stier og turveier, og en plan for å ivareta disse. Vi har programfestet at vi vil at barnehagene og skolene aktivt skal bruke uteskole og fysisk aktivitet i undervisningen. Vi ønsker å bidra til at det blir etablert en utlånsordning for fritidsutstyr til friluftsliv og idrett i Vestby kommune, og vi vil prioritere tilskudd til friluftsliv og egenorganisert idrett i spillemiddelsøknader til Fylkeskommunen.

Nasjonalt vil MDG grunnlovsfeste allemannsretten og innføre en lov for varig vern av nærnatur. Vi vil også og etablere flere nasjonalparker – blant annet i Østmarka – og verne Norges siste villmarksområder for å beskytte sårbar natur.

Mitt politiske engasjement springer ut fra kjærlighet til naturen. Derfor er jeg glad for at essensen i MDGs politikk er å ta vare på naturmangfoldet. Slik kan vi sikre verdifulle friluftslivsopplevelser både for dagens innbyggere og fremtidige generasjoner.

Test deg selv: Hvilket parti er du mest enig med i Nye Moss?


Kommentarer til denne saken