Tidligere Askim-ordfører Thor Hals og en Høyre-kollega i Moss, vil så gjerne at Indre Østfold og Moss skal bli en del av Akershus, når Viken splittes opp. Jeg er enig i at folk i Nedre Glomma kan være selvopptatte og har vondt for å se hele Østfold, men vi må ikke tro at det er mer å hente fra Bærum, Lillestrøm og Follo!

Akershus med Follo i spissen har sviktet Indre Østfold mange ganger. Hvem er det som forsinker og truer ferdigstillelsen av E18 fram til Vinterbro, og hvem er det som forsinker og truer at Østre linje blir koblet til Follotunnelen? Svaret er som allerede nevnt, Akershus og Follo.

Akershus fylkeskommune har aldri prioritert ferdigstillelse av E18 fra Hobøl til Vinterbro. De er kun opptatt av E18 vestover fra Oslo og bedre veier østover mot Bjørkelangen og Kongsvinger. Tror noen virkelig at dårlige veier og behov for skoleutbygging i Indre Østfold og Moss blir prioritert av politikere godt plassert Akershus?

Se på Akershus Arbeiderparti. De er seg selv nok og truer både med å stoppe oppløsningen av Viken og skape regjeringskrise.