Gå til sidens hovedinnhold

Vi står mer og mer samlet i fylket vårt. Østfold finnes!

Artikkelen er over 4 år gammel

Aktuell kommentar skrevet av Ole Haabeth (Ap), fylkesordfører i Østfold

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Finnes Østfold? spurte revyartist Pål Nielsen meg forleden. Spørsmålet er interessant. For vi hører ofte at vi krangler for mye med hverandre i fylket vårt. At vi er mange som er omtrent like mellomstore, og at «småkongetankegangen» hindrer utviklingen i Østfold som helhet. Det er en sannhet i det. Så ærlige må vi være. Historisk har vi ikke alltid vært flinke til å unne hverandre framgang i fylket vårt. Men i året vi snart legger bak oss har vi sett flere eksempler på at Østfold samler seg mer og mer. Det gjør meg optimistisk på fylkets framtids vegne. Et slik konkret fellesskapsløft er Næringsriket Østfold. I november skrev 21 partnere i fylket under på en historisk avtale hvor vi forplikter oss til å samarbeide med hverandre. Gjennom kjennskap, vennskap og kunnskap om hverandre skal det nå arbeides tettere i et samarbeid mellom offentlig forvaltning og næringslivet i Østfold. Nå skal vi framsnakke hverandre. I løpet av 2017 skal vi blant annet jobbe for å få flere statlige arbeidsplasser til Østfold, styrke fylkets omdømme, og skape smarte framtidsrettede byer gjennom satsing på digital utvikling og ny teknologi. Her vil klimasmarte løsninger være et viktig stikkord. En fyrtårnbedrift som Borregaard er allerede i det internasjonale toppsjiktet når det gjelder å være i front på dette området. Østfold har også den mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngen i Norge innen energi, digitalisering, Big Data Analytics og IKT.

Langtidsplan

Utgangspunktet er med andre ord godt. Med Næringsriket Østfold er det blitt enda bedre.

Vi har også i flere øvrige store saker sett at vi får uttelling når vi står samlet. Langtidsplanen for forsvaret som ble vedtatt av Stortinget i høst ga fylket en viktig seier. Sjefen for Luftforsvaret (GIL) skal fortsatt bli på Rygge, og spesialstyrkene skal sikres tilstrekkelig støtte gjennom en styrket helikopterberedskap her. Dette ville vi ikke fått til om vi ikke hadde stått sammen. Forhåpentligvis klarer vi også å forenes om å finne gode løsninger som kan få den sivile luftfarten tilbake til flyplassen om ikke altfor lenge. Det vil være svært viktig.

Så skal vi selvsagt fortsatt tåle uenighet og friske diskusjoner. Alle kan ikke være enige om alt overalt. At østfoldingene også er opptatt av utviklingen i sine egne lokalsamfunn er naturlig. Det skal vi ha respekt for, samtidig kan vi ikke gå for mange ekstrarunder. Et slikt eksempel er den krevende og komplekse debatten om Intercity, hvor mange lokalsamfunn involveres. Her står vi nesten samlet, men ikke helt. Den ballen ligger nå hos Sarpsborg bystyre. Å få et sammenhengende dobbeltspor gjennom fylket vårt vil være avgjørende for utviklingen. Utbyggingen av jernbane henger også sammen med utbygging av veinettet og

samarbeidet om bypakkene våre. En rekke prosjekter ligger i potten. Enes vi om løsninger her, vil også dette være et prosjekt som forener og styrker fellesskapet i Østfold. Samarbeid og utvikling vil også være viktige stikkord for de mange gode diskusjonene som vil finne sted på Østfoldkonferansen i midten av januar. Hovedtema er det grønne Østfold.

Paris

Klimaavtalen fra Paris trådte i kraft i høst. Verdens dugnad for miljøet er i gang. Det grønne skiftet må skje globalt og lokalt. Det gir Østfold store muligheter, og forutsetningene for at vi kan være ledende på dette området er svært gode. Men igjen, det fordrer samarbeid og felles målsettinger. I et slikt perspektiv blir Østfoldkonferansen en viktig felles møteplass. De viktige begivenhetene står med andre ord fortsatt i kø, selv om vi legger et svært hendelsesrikt år bak oss. Foruten de nevnte store sakene, venter blant annet en avgjørelse i regionreformen i 2017. I prosessen rundt en mulig sammenslåing med Akershus og Buskerud har vi sett flere eksempler på at østfoldingene hegner om identiteten sin. Et politisk flertall i Østfold har sagt nei til en sammenslåing med Buskerud og Akershus. Det var ikke liv laga for regionen Viken foreløpig. I løpet av året vet vi om Stortinget mener det samme.

Svaret på Pål Nielsens spørsmål er derfor et tydelig ja. Østfold finnes!

Kommentarer til denne saken