Noen fått for seg at nå skal Moss på sykkel. Og vi som har varaordfører fra de grønne og en leder av Miljø og samferdsel fra et parti som vil framstå som like grønt, må selvfølgelig gå i spissen av utviklingen mot et sunnere folk.

Nå er det veldig mange i min årsklasse som ikke kan sykle, og mange av oss bor på øya. Vi kan ta en buss, men den går ikke når vi ønsker å komme til frisør, tannlege eller lege, og det er tungt å bære varer til og fra bussen. Bussene korresponderer ikke en gang med togene!

I alle år har vi klaget over veistandarden i Norge. De årlige bevilgningene til veiformål har vært for lave, motorveiene vokser sakte i utstrekning og nord/syd- og øst/vest-aksene har store mangler. Ras er ikke ukjent. I tillegg har vedlikeholdet ligget langt under behovet.

Gatene i byene blir dårligere år for år. Moss er intet unntak. Hvis vi skal prøve å sammenlikne oss med andre land, så ligger vi langt nede på lista. Det går spesielt ut over næringslivet som sliter med dyr og sen transport. Selv om regjeringen legger mer penger i veier, så ser vi at mange kommuner ønsker mindre biltrafikk i sine sentrale områder. De klager på luftforurensing for å begrunne sine meninger.

Spesielt ser de på dieselmotorene. De er nå blitt de store synderne. Hvorfor, fordi noen har sagt det? Vi er nå kommet til 6. dieselgenerasjon. Motorene blir stadig mere effektive, og nå tilsettes et stoff som som tar bort 85% av NOx og slipper ut nitrogen og vann, noe som er helt ufarlig for helse og miljø. I tillegg har nye motorer partikkelfilter. Utslippet fra disse bilene er fra dekker og ikke minst pigger som roter opp veistøvet.

De fleste mener at dieselmotoren forurenser mindre enn bensinmotoren. Jeg er svært usikker på om politikerne følger med i timen.

LES OGSÅ: En kanalbru for alle

Noen «lyse» hoder har funnet ut at veiene er blitt for brede og at bilene ikke trenger all plassen. Og at vi følgelig kan redusere gatebredden - de kan strupe biltrafikken til/fra Jeløy ved å stenge et felt på brua.

Vi som tross alt ønsker å komme til byen, ja, vi må sykle eller ta en buss enten vi vil eller ikke for å slippe å stå i en evigvarende kø i kanalområdet. Om morgenen rundt kl. 0800 står det biler fra Hopperen til Kransen . Å prioritere en fil på brua til sykkel vil ikke bety noe for biltrafikken, sier noen konsulenter. Tull, sier jeg. Det er klart det har betydning, men politikerne vil ha bilene bort, det feltet skal prioritere sykkelfolket.

Konsekvensen blir at de som fremdeles vil være bilister, alternatit busspassasjerer, får stå i kø og vente på plass opp på brua. Hva med en sykkelbru over kanalen??

Veien til Krapfoss blir også foreslått enveiskjørt. Hvor skal bilene kjøre, da? Jeg trodde vi skulle redusere, ikke øke forurensningene. Lenger kjøredistanse gir økt utslipp og køkjøring har samme resultat. En bru fra Nesparken til Krapfoss er det beste alternativet. Den kan sykler og gående ha helt for seg selv. Jeg regner med at Mosseporten Senter gnir seg i hendene. Dette forslaget er godt for dem.

LES OGSÅ: Sykkelvei over kanalbrua

Nå har Miljøpartiet De Grønne brutt med posisjonen i Moss, men tankene og ideene om sykkel lever visst meget godt. Det siste er Storgaten og Jernbanegaten. Der skal parkering forbys og sykkelen skal få sitt eget felt. Mandag 14. februar så jeg 3 syklister fra Høgda til Hopperen. Et lite poeng: Hvor mange av Kirkeparkens elever sykler til skolen? Jo svært mange, men de bruker mopeder. Se på parkeringsplassene i Skoggaten og ved Rådhuset. I sykkelstativene er det ingen trengsel. Når jeg drar til byen er det for å handle. Varene skal hjem, og for meg som bor på Jeløy er det oppoverbakke helt til Hoppern. Kanskje en ungdom tar bæreposen på sykkelstyret og får varene hjem, men majoriteten av voksne folk av begge kjønn sykler ikke, i hvert fall ikke med bæreposer. Et annet poeng er byens handelsstand. Hvem skal handle i butikkene når veiene stenges av mosjonister? Sentrum er døende som det er, men det bedres ikke ved å stenge publikum ute. Vi lever tross alt i 2017. Sykkelen er utmerket til mosjon, men ingen varetransportør.

LES OGSÅ: Flere på sykkel er bra for alle