Havna gjør byen attraktiv for ny virksomhet

NØDVENDIG: Moss trenger havna for å trekke til seg ny næringsvirksomhet, skriver Jørn Wille (H).

NØDVENDIG: Moss trenger havna for å trekke til seg ny næringsvirksomhet, skriver Jørn Wille (H). Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Aktuell kommentar skrevet av Jørn Wille, Moss Høyre

DEL

KronikkDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det har vært flere debattinnlegg mot Moss havn, den siste tiden. Innleggene spriker, noen er imot at Moss skal ha havn og noen er imot at vi skal samle havna på Værla.

Forslaget som nå behandleser med et havneareal som er mindre enn dagens areal, så det blir ingen monsterhavn i Moss. I tillegg til at det er noe mindre, har det betydelig mindre havnefront enn dagens havn. Dagens havn beslaglegger hele 1100 meter av attraktiv havnefront, mens det anslås at ny havn kun vil benytte 600-700 meter.

De to viktigste grunnene til at vi skal ha havn i Moss er for å tilfredsstille behovene til næringslivet og fordi sjøtransport er det mest miljøvennlige transportalternativet.

Rådgivningsfirmaet Sitma har gjennomført en grundig analyse av Moss havn og markedet havna opererer i. Først og fremst ser vi at den havna vi har i dag er tilpasset det lokale transport behovet og behovet er containertransport.

I henhold til Sitma rapporten sparer havna det lokale næringslivet for transportkostnader på 40-60 millioner kroner i året. I tillegg skaper havna 260 arbeidsplasser i Mosseregionen, dette er arbeidsplasser som igjen har en betydelig verdiskapning i lokalsamfunnet.

Men like viktig som å tilby tjenester til de virksomhetene som allerede er i Moss, er det viktig å legge til rette for at ny virksomhet kan etableres i Moss. Ved etablering av næringsvirksomhet, vet vi at et av de viktigste etableringskriteriene er hvilke transporttilbud regionen kan tilby. Uten havn vil vi tiltrekke oss færre næringslivsaktører i fremtiden. Høyre i Moss ønsker å tilrettelegge for at næringslivet i Moss har de rette forutsetningene for å drive i Moss og vi vil sørge for å være attraktive så vi tiltrekker oss ny virksomhet. Hvis vi gjør det stadig vanskeligere for næringslivet å drive virksomhet i den flotte byen, vil vi ende opp som en stille soveby og forstad til Oslo.

Moss Industri- og Næringsforening er også svært opptatt av å beholde en effektiv havn i Moss, nettopp fordi de ser at det er et stort behov for havn.

Den mest miljøvennlige måten som varer kan fraktes på er sjøveien. Et stadig tilbakevennende argument fra de som er imot havn, er at de containerne som skipes til Moss havn kan skipes til Borg havn isteden, for så å fraktes med trailere til Mosseregionen. I henhold til Sitmas analyse, vil kun 40% av de containerne som i dag kommer inn via Moss havn bli flyttet til Borg eller Oslo havn, resten vil bli fraktet med trailere fra Svinesund til Moss. Ved en nedleggelse av Moss havn vil altså 60% av de varene som kommer inn via havna, flyttes over til trailere. Dette representere ca 12000 trailere. Disse 12000 trailerne vil øke de årlige utslippene med 14000 tonn CO2. Et av delmålene i Nasjonal transportplan er å overføre mer gods fra vei til sjø, ikke omvendt.

I 1919 vedtok Moss kommune å satse på utbygging av Værlebrygga til hovedhavn. Vi i Høyre ønsker nå samle havna på Værla, slik at havna kan bli den foretrukne og mest effektive knutepunkthavna i Oslofjorden.

Omlegging av dagens jernbane med sidespor til havna og forbedret havneveitilknytning vil infrastrukturen ligge til rette for å utvikle havna ytterligere. I Vestby kommunes nylige vedtatte kommuneplan, ligger det inne areal til logistikksenter og nødvendig sidespor for jernbane. Så allerede nå ser vi at viktige brukere av havna tilrettelegger for bruk av jernbanesporet.

Flytting av havna og fergeleie, vil åpne opp store og meget attraktive arealer på sjøsiden til byutvikling. Dette er beskrevet i sentrumsplanen som ble enstemmig vedtatt i bystyret i juni 2015.

Moss Høyre ønsker et sterkt og lønnsomt næringsliv i Moss. Vi ønsker også å tilrettelegge for langsiktige transporttiltak som er bra for miljøet. Moss Høyre ønsker også å flytte virksomhetene fra fergekaia og sjøsiden slik at vi kan utvikle disse flotte byområdene. Med en ny havn vil vi kunne få til alt dette. Ja til Moss Havn!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken