De siste ukene har Hølen skole stått på dagsorden, i mediene, i vestbypolitikken og rundt middagsbordet. Det var sannelig på tide. De forholdene som er avdekket, er konsekvensene av årelangt forfall og nedprioritering av Hølen skole.
Så ille har det blitt at førsteklasseelevene har samlingsstund rundt bøttene under taklekkasjene. Elevene «holder seg» til de kommer hjem fordi de ikke vil bruke skoletoalettene, og i nabobygningen blomstrer muggsoppen. Hølen skole er blitt et helsefarlig sted for både elever og lærere.

Noen kjører flott.

Hølen skole er medaljens bakside i en kommune som ønsker å framstå som attraktiv på oppvekst og skoleområdet. Mange hundre millioner er brukt på noen av landets flotteste skoleanlegg.
Problemet er bare at ikke alle får kjøre Rolls Royce – ungene i Hølen har måtte greie seg med takdrypp og muggsopp. En slik forskjellsbehandling innen samme kommune kan ikke fortsette, og tiden for handling er nå.

I strid med loven.

Situasjonen på Hølen skole er et politisk ansvar, og forfallet ved skolen er et resultat av politiske valg over tid. Samtidig er det forstemmende at vi har en forvaltning i vår kommune som lar kommunale virksomheter drive i strid med loven, og med fare for stenging av helsemyndighetene, uten at dette blir forelagt politikerne.
De forhold som nå er avdekket, tas på alvor i et samlet politisk miljø i Vestby. Handlekraften som er utvist har imidlertid skapt et nytt problem: Frykt for at hølenskolen blir nedlagt .
Flertallspartienes forslag om umiddelbart å flytte elevene til Son og rive skolen, men uten å være klare på at det skal bygges nytt i Hølen, har skapt en usikkerhet i lokalsamfunnet det ikke bør være grunnlag for.
Selvsagt skal skolen i Hølen bestå. Ethvert velfungerende lokalmiljø trenger skole, og for et samfunn av Hølens størrelse er det utenkelig å se for seg en framtid uten skole.

Praktiske løsninger.

De politiske partiene bør være tydelige på dette spørsmålet, slik at vi unngår en situasjon med usikkerhet og frykt blant elever og foreldre i Hølen. Senterpartiets standpunkt i saken er helt klart: Ny skole i Hølen raskt.
Videre må vi finne de best mulige praktiske løsningene for perioden fram til en ny skole er på plass. Eventuell flytting til Son, må skje godt planlagt og ikke hals over hode.
Vi har ikke dårligere tid enn at alternativer bør vurderes. Å opprettholde skolemiljøet i Hølen fram til ny skole står klar, ville være en åpenbar fordel. Kostnader ved bussing av elever mellom Hølen og Son, må vurder-es opp mot å etablere brakkeløsninger i Hølen i byggeperioden.

Må ikke kobles.

Skolespørsmålet er også blitt koblet sammen med barnehagespørsmålet.
Hølen trenger en ny barnehage. Dagens 16 plasser i den foreldredrevne barnehagen dekker hverken behovet eller fremstår som en løsning for framtiden. Dette spørsmålet bør avklares uavhengig fra skolespørsmålet. Å se for seg barnehage sammen med skolen er etter mitt skjønn en dårlig løsning.
Alle som ferdes langs Store Strandgate, vil se med gru på en situasjon der 70–80 biler skal frem og tilbake til barnehagen morgen og kveld. Jeg tror heller ikke at fordelene ved samlokalisering av skole og barnehage er særlig store.
Hølen trenger handlekraftige og langsiktige politikere, som er villige til å sikre skolen og lokalsamfunnets interesser, og gi den nødvendige trygghet for at skolen skal bestå. Torsdagens møte vil forhåpentligvis avklare at Vestbys politikere kan aksle den rollen.