Råde er en av 22 kommuner i landet som har kommet med i pilotprosjektet Fritidskortet og har fått midler av Bufdir til denne ordningen. Fritidskortet gis til alle barn i alderen 6 – 18 år og ordningen starter opp i Råde til høsten.

Altfor mange barn har ikke mulighet til å delta på fritidsaktiviteter fordi det blir for dyrt for familien. Det vil KrF gjøre noe med! Familiers økonomi skal ikke stå i veien for at barn skal bli en del av fellesskapet og oppleve mestring og inkludering. Derfor har KrF i regjering fått gjennomslag for å innføre et eget fritidskort for alle barn mellom 6 og 18 år, og barna i Råde er blant de som skal få være med å teste ut ordningen.

Fritidskortet skal kunne benyttes til å dekke deltakeravgift på fritidsaktiviteter etter mønster fra ordningen på Island. Ordningen skal være ubyråkratisk og det skal være mulig for kommuner å legge på en lokal andel i tillegg til startsummen fra staten. Den statlige andelen i prøveprosjektet er mellom 800-1000 kroner per barn i halvåret.

Tanken er at barn og unge skal kunne få delta på en organisert aktivitet.

Familiers økonomi burde ikke være et hinder for at barn skal bli en del av fellesskapet, oppleve mestring og inkludering. Målsettingen med prøveprosjektet er å gi alle barn og unge mulighet til å delta på minst én fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi.

Administrasjonen i Råde kommune jobber nå med å få på plass et enkelt system hvor man kan få tildelt fritidskortet. I løpet av kort tid vil muligheten til å benytte fritidskortet komme til barn og unge i kommunene. Dette er et viktig tiltak for å inkludere barn og unge i Råde!