Foreldrenes økonomi skal ikke avgjøre om barn får drive med idrett eller ikke, derfor er vi nødt til å få ned kostnadene i barneidretten. Gjennom idrett fritidsaktiviteter blir mye av det sosiale grunnlaget lagt. Der får du venner og der kan du oppleve tilhørighet, samhold og mestring.

Når vi leser om og hører at barn ikke får drive med idrett fordi foreldrene ikke har råd, kan vi ikke sitte stille og se på. Vi må gjøre noe med det. For at barn og unge skal oppleve mestring, vennskap og bli inkludert i samfunnet, er det viktig å ha mulighet til å kunne delta på fritidsaktiviteter. Regjeringspartiene innfører derfor et fritidskort slik at alle barn og unge mellom 6 og 18 år får mulighet til å delta på faste fritidsaktiviteter. Kortet kan dekke deltakeravgifter til barns fritidsaktiviteter, og vi har allerede satt av ti millioner kroner til et pilotprosjekt nå i 2019.

Men idretten selv har også et ansvar. De må holde kostnadene så lave som mulig. Både når det gjelder kontingent og treningsavgift, og ikke minst forventningspresset til utstyr og dyre treningsreiser. Idretten bør sette regler for utstyr som gjelder både pris og mengde, og samtidig etablere utlånsordninger og byttedager. Dette er tiltak som vil kunne hjelpe mange til å fortsette med sin idrett.

Samtidig må vi få en slutt på at det i enkelte idrettslag er bredden og barneidretten som subsidierer toppen. Det kan vi ikke akseptere. Alle midler som går til barne- og breddeaktivitet, gjennom kontingenter og offentlig støtte, må øremerkes til denne gruppen. Et tiltak kan være at det offentlige ber om bedre rapporter som viser hvordan deres bidrag er benyttet i klubben.

Når Kulturdepartementet legger frem sin idrettsmelding vil jeg følge opp pengestrømmene til idretten. Jeg tror nemlig at man kan målrette de offentlige pengene bedre, og forsikre oss om at de blir benyttet på riktig måte. En av grunnene til at Norge er et av verdens beste land å bo er alle våre små og store fellesskap. Da blir vår viktige jobb å sørge for at alle kan finne seg et positivt fellesskap å delta i. Idretten er for mange et slikt fellesskap – og sammen må vi derfor sikre at alle gis mulighet til å bli med på laget.