Christian Larsen (Ap) gjør i Moss Avis 4. juli godt greie for alt som taler imot å forlenge leieavtalen i Møllebyen. Men så sier han at «Det som taler for dette alternativet er at det ligger på et helt fantastisk sted».
Jo, stedet er fantastisk, men ikke for et bibliotek. Husk at fra gågata og handelssentrum og ned til biblioteket finner vi byens bratteste bakke, og fra nedre del av sentrum er atkomsten brosteinsbelegning restaurert til 1700-tallsstandard, som er lite fristende for eldre og bevegelseshemma. Etter forrige flytting, fra nåværende Moss kunstforening, forsvant svært mange av disse brukerne.

Og ofte er P-plassen i Møllebyen dørgende full. På tomta der Larsen er avbilda (P-plassen i Henrich Gerners gate) er området er omringa av P-hus og -plasser. Og her er buss-terminalen kloss ved.
I et nybygg vil man få et bibliotek i en åpen, fleksibel og moderne bibliotekarkitektur som de siste åra er etablert i blant annet Oslo, men størrelsesmessig mer sammenliknbart med Nesodden, Bryne, Voss, Molde og Bodø, for å nevne noen nye bibliotek. Larsen nevner dagens behov for arealer til arrangementer og møteplass, og her er kombinasjon med kulturskolen en opplagt styrke. Se hvordan det nye biblioteket på Breisand løser mye av dette behovet sammen med skolen der de holder til.

Og en viktig fordel med et nybygg på 2020-tallet er at lokalene blir tilpasset både pågående og framtidige pandemier. Arkitekter rundt i verden er nå i full gang med å tegne for «trygge» bibliotek og bygge om eksisterende lokaler. I det koselige, men statiske lokalet i Møllebyen vil ikke dette være enkelt.