Gå til sidens hovedinnhold

Alternativ måte å tenke boligpolitikk på

Artikkelen er over 2 år gammel

DEBATT Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Moss SV er opptatt av å få til en mer helhetlig sosial boligbygging. Til nu er det bygget, og planlegges videre utbygging av mange leiligheter særlig på gamle industritomter, hvor drivkraften til utbygger er å dekke et boligbehov og hente ut et pent overskudd.

Når en skal gå videre med planleggingen av Sjøsiden, hvor Moss kommune er inne på eiersiden, er det da mulig å tenke mer helhetlig? Dekke boligbehovet for folk med forskjellig betalingsevne, vektlegging av fellesskap og sosialt ansvar?

Erling Dokk Holm førsteamanuensis ved NMBU skriver i en artikkel i Aftenposten 2 juni om nye måter å realisere en klok boligpolitikk på, han skriver:

«Befolkningen eldes, ensomhet er en folkesykdom, og det meste av det som bygges av boliger, svarer ikke på utfordringene. Men det finnes unntak. På en gammel industritomt ved sjøen, i forlengelse av et etablert boligområde i Larvik finner vi Saltbrygga. Med utsikt utover fjorden, beskyttet mot den røffe vestavinden, ligger et boligprosjekt som bør bli pensum og besøksmål for alle som er interessert i hvordan man kan utvikle norske byer og tettsteder.

Det unike med Saltbrygga er imidlertid ikke begrenset til disse egenskapene. Det som gjør prosjektet så interessant, er den store vekten på fellesskap og sosialt ansvar.

Denne sosiale ambisjonen gir seg også til kjenne gjennom at en rekke av de mindre leilighetene er solgt, etter loddtrekning, under markedspris til unge under 25 år.

Saltbrygga er organisert som et borettslag. Denne organisasjonsformen endrer finansieringen av en bolig og gir også en annen profil på et boligprosjekt enn selveierleiligheter. Borettslag gjør at beboerne får større makt og innflytelse over sitt eget miljø og skaper sannsynligvis grobunn for sterkere samhold.»

Han avslutter artikkelen slik:

«Det kan se ut som om det sterke ambisjonsnivået på det sosiale også gir seg utslag i et tilsvarende høyt arkitektonisk nivå. Dronninga Landskap har utformet uteområdene og viser at de er blant de aller beste til å forstå et steds egenart.»

Moss kommune bør la seg inspirere av dette prosjektet, og ta kontakt med Larvik kommune for å få gode ideer derfra.

Kommentarer til denne saken