Dermed kommer Moss dårlig ut blant kommunene i Øst-Viken.

51.802 personer i Øst-Viken mottok uføretrygd ved utgangen av juni 2022, som er en andel på 10,6 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år.

Det er en økning på 315 personer sammenlignet med juni i fjor. Samtidig har andelen totalt sett gått ned med 0,2 prosentpoeng.

– Vi har fortsatt en høy andel uføretrygdede i Øst-Viken, dette gjelder spesielt i de tidligere Østfold-kommunene., sier Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken.

Totalt i landet var det 362.766 uføretrygdede per juni 2022. Det utgjør en andel på 10,5 prosent, som er en uendret sammenlignet med juni 2021.

Fokus på unge

Hansen understreker at arbeid særlig med unge prioriteres:

– Selv om andelen har sunket svakt i Øst-Viken de siste to årene, har vi fortsatt et stykke igjen for å komme ned på 2017-nivået. Det behøves en tidlig og målrettet innsats, særlig rettet mot de unge, for at personer skal unngå å gå over på uføretrygd. Som vi vet kommer man sjelden kommer tilbake til arbeid når man har kommet dit.

Følgelig framhever Hansen at det jobbes aktivt for å redusere antallet uføre.

– NAV Øst-Viken samarbeider med blant annet helsevesenet og skolesektoren om mange konkrete tiltak, som vi på sikt håper skal bidra til å redusere antallet uføre, sier Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken.

Stabilt blant unge

Blant de under 30 år, mottok 2 974 personer i Øst-Viken uføretrygd i 2. kvartal 2022, som er en andel på 2,8 prosent.

Antall og andel har holdt seg stabilt det siste året.

På landsbasis var 21 610 personer under 30 år uføretrygdede i juni, som utgjør 2,6 prosent av befolkningen.

Store forskjeller mellom kommunene

Marker kommune har høyest uføreandel i Øst-Viken med 17,6 prosent. Aremark kommune følger etter med 16,9 prosent, etterfulgt av Hvaler kommune med 16,5 prosent og Rakkestad kommune med 16,0 prosent.

Kommunene Ås og Rælingen har lavest andel uføre med henholdsvis 6,3 prosent og 6,8 prosent.

Våler kommune har 12,2 prosent, mens Råde kommune har 11,4 prosent og Vestby kommune har 9,8 prosent.

Dermed kommer Moss kommune dårligst ut av kommunene i mossedistriktet.

Råde med nedgang

Sammenlignet med for ett år siden, har sju kommuner en økning i andelen uføretrygdede.

Størst er økningen i Aremark med 1 prosentpoeng, og deretter Våler med 0,3 prosentpoeng.

Størst nedgang finner vi i Råde og Marker kommuner, begge ned med 1,1 prosentpoeng.

De kommunene med flest uføretrygdede er alle kommuner som tilhørte tidligere Østfold fylke. Til sammenligning har de tidligere Østfold-kommunene en uføre-andel på1 4,1 prosent, mens de tidligere Akershus-kommunene har en andel på 8,2 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år.