Gå til sidens hovedinnhold

Appell til kommunestyret – sett vår sikkerhet først!

Debatt

Jeg representerer Bedre Byutvikling Moss og vil forklare bakgrunnen for vårt innbyggerinitiativ om utredning av et dobbeltspor utenom Moss havn.

Innbyggerinitiativet er å finne på minsak.no. Over syv hundre mossinger har allerede bedt kommunestyret om å tenke seg om. Mange av oss har nære slektninger og venner i det rasutsatt område.

Vi i BBM klandrer staten og forvaltningen for dagens stillstand. Vi mener at kommunestyret ble ført bak lyset av forslagstiller. Nå har dere endelig en sjanse til å rette på dette.

I flere år har jeg sjekket for sprekker i området rundt Fjordveien, og BBM har varslet om dagens situasjon siden 2018.

Nå vet alle sannheten om risikoen for ras ut i Værlebukta og om mulig skadeomfang av det.

Ifølge prosjektleder Steffensen:

  • Burde områdets stabilitet- og risikosituasjon ha vært kvittert ut før reguleringsvedtaket.
  • Kvikkleirefeltet ved Moss havn hadde faregrad gult, det er faktisk dobbelt så stort og rødt.
  • Anleggsperioden er avhengig av stenging av Fjordveien og tiltak som krever søknad om avvik fra gjeldende regler. Faren er størst i den bratte skråningen øst for stasjonen og kollektivgata som skal mate den.
  • Klarsignal må gis fra både Hareide, BaneNOR sentralt og Vegdirektoratet. Økt risiko fordrer både dispensasjon og størst forsiktighet i hele anleggsperioden.

Steffensen håper likevel at utbyggingen vil tilrettelegge for mer gods på banen. Hvordan kan han det? Han lover en stasjon med dobbelt så stor kapasitet innen 2027.

Ifølge Vegdirektoratet JDIR:

  • Er det å håpe at vedtatt dobbeltspor vil gi nok seter til pendlerne. Det blir ikke mange nye plasser av kun ett ekstra lokaltogsett per time i rushtid.
  • Reisetid til Oslo reduseres kun for fjerntog og med bare ett minutt.
  • Banestrekningen mellom Moss og Ski vurderes stengt for godstog.
  • Forlengelsen av dobbeltsporet sydover er utsatt i ubestemt tid.

Blir den dyrbare stasjonen i Moss kun en endestasjon for lokaltog?

Vil dobbeltsporet fare gjennom Indre Østfold istedenfor Moss som meldt i dagsavisa den 17.2.21? - Det kan godt skje!

Vi ber kommunestyret å vurdere om gevinsten overgår risikoen. Er det verdt å ofre befolkningens sikkerhet, vår fremtidige Rv19 i Moss og milliarder som kunne har vært brukt til andre formål, for så lite?

Vi vil stille flere spørsmål om dette i neste bystyret.

I mellomtiden bes om støtte til vårt innbyggerinitiativ på MInsak.no med tittel «Dobbeltspor gjennom Moss må vurderes på nytt!». Les også på BBMs facebookgruppe med over 6500 følgere for tilleggsinformasjon.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.