Østfoldbanen blir stengt på strekningen Oslo S – Halden og Ski – Kråkstad fra lørdag 14. september ca. klokken 01:30 fram til søndag 15. september ca. klokken 14:00.

Mossinger som derfor skal til Oslo eller mot Halden, må dermed belage seg på buss for tog i stedet.

Jobber som gjøres denne helga er en viktig brikke i arbeidet som fører fram til nye Follobanen som åpner i 2022, skriver Bane NOR som helgens store arbeidshelg. Det vil også bli utført arbeid ved Moss stasjon.

Det er et ledd i arbeid mot å kunne tilby halvert reisetid Oslo-Ski, økt kapasitet i samspill med lokaltog på Østfoldbanen og et nytt, moderne kollektivknutepunkt i Ski, skriver de videre.

Arbeid ved Moss stasjon

Ved Moss stasjon blir det ulike arbeider og kontroller knyttet til dobbeltsporprosjektet Sandbukta – Moss – Såstad, som sammen med den nye stasjonen skal være klar fra 2024.

I tillegg gjøres det denne helga små og store jobber med fornyelse og vedlikehold en rekke steder langs banen. Det er maskinelt sporvedlikehold blant annet mellom Moss og Sarpsborg, overflatebehandling av Ingedal bru i Sarpsborg, svillebytte, signalteknisk arbeid, vegetasjonsrydding, rutinemessige kontroller, samt opprydding og etterarbeid etter jobbene som ble gjort i sommer, forklarer Bane NOR.

Ved Oslo S skal det utføres en rekke ulike oppgaver sometterfylling av pukk, sveising, og kjerneboring. P

På Ski stasjon vil det foregå ulikt jernbaneteknisk arbeid som krever tilgang til sporene. Det leveres også skinner som skal legges på den nye vestsiden av stasjonen og i Ski-morenen. I dagsonen nord for stasjonen skal grunnen stabiliseres under nye spor som er bygget.

Du kan sjekke rutetidene og reisealternativer her, og du kan se oversikt over mer trafikkinfo og planlagt arbeid her.

Bane NOR ber også publikum være oppmerksom på at det vil gå skinnegående arbeidsmaskiner på de stengte strekningene. Det er derfor fortsatt forbudt og forbundet med fare å gå ved eller i sporet.