Gå til sidens hovedinnhold

Arbeiderpartiets InterCity-mageplask

DEBATT

Da Nasjonal transportplan ble lagt fram manglet det ikke på kritikk fra Arbeiderpartiet om InterCity. De kalte det “tidenes løftebrudd”.

I gårsdagens NTP-debatt var Arbeiderpartiet skuffet over at ikke flere støttet deres forslag om at ambisjonen om InterCity-satsingen fortsatt skal stå ved lag.

Det ble til og med hevdet at en ambisjon InterCity vil kreve et regjeringsskifte for å bli realisert.

Under behandlingen i Stortinget har regjeringspartiene lagt på 1,5 mrd. kroner i første seksårsperiode.

Deler av disse midlene skal prioriteres til planavklaringer for enkelte byer som har støtt på utfordringer for byutvikling som følge av at utbyggingen av InterCity er utsatt.

Dette gjelder i særdeleshet Fredrikstad og Larvik.

For grunneiere og næringsliv i Fredrikstad er dette viktig. Avsatte planleggingsmidler gjør at vi kommer videre og blant annet kan få avklart grunnforhold, trasevalg og plassering av togstasjon.

Hva så med Arbeiderpartiet, hvordan skal de garantere en fortsatt ambisjon om utbygget InterCity?

De legger til grunn at ambisjonen skal stå ved lag, og nevner økt togtilbud til Østfoldbyene. Arbeiderpartiet setter imidlertid kun av 2 mrd. kroner i hele 12 årsperioden. Det muliggjør ikke et annet ambisjonsnivå enn det regjeringen jobber ut fra.

Snakk om mageplask.

I motsetning til Arbeiderpartiet prøver ikke regjeringspartiene å lure velgerne med fagre merknader som ikke er fulgt opp av reelle bevilgninger.

Vi er ærlige på at vi må finne andre løsninger enn de utbyggingene som tidligere var planlagt på grunn av at kostnadsnivået for videre bygging til Fredrikstad og Sarpsborg er for høyt.

Dette skyldes blant annet krevende grunnforhold. Dobbeltspor og kryssingsspor videre mot Fredrikstad og Halden kan gi doblet frekvens og redusert reisetid.

De mange reisende mellom Fredrikstad og Oslo vil få et bedre togtilbud – i første rekke redusert reisetid – etter hvert som Follobanen og prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad ferdigstilles.

Og regjeringens ambisjoner om å realisere flere og raskere tog helt til Halden, Skien og Lillehammer står ved lag. Vi lover ikke dobbeltspor, men regjeringens ambisjoner om å realisere flere og raskere tog helt til Sarpsborg, Halden, Skien og Lillehammer står ved lag: de reisende skal få et bedre rutetilbud og kortere reisetider enn i dag».

Kommentarer til denne saken