Det er bra at mange er opptatt av, og positive til, en mulig flyfaglinje ved Malakoff videregående skole i Moss.

Det er vi i fylkesrådet også, og Viken fylkeskommune er allerede godt i gang med arbeidet, i samarbeid med Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS), Moss næringsråd og Forsvaret.

Vi har hatt flere møter, og er enige om at dette skal vi få til.

Representanter fra Malakoff videregående skole har sammen med representanter fra Viken fylkeskommune som skoleeier vært på Skedsmo videregående skole. Dette er den skolen i Viken som allerede har flyfaglinje i dag. Her fikk vi en god innføring i hva som kreves både av krav for å få fagbrev og bli sertifisert gjennom luftfarten.

Det er videre nedsatt en arbeidsgruppe ledet av Viken fylkeskommune, der alle relevante parter er representert. Vi skal ha nytt møte nå i juni.

Sammen skal vi finne ut av mulighetene for å få en flyfaglinje til Moss.