Regjeringen somler i møte med arbeidsløsheten. Vi må unngå en permanent økning i ledighet og ulikhet når alt er over.

Hvor provoserende må det ikke være for de som har mistet jobben når statsministeren i Norge foreslår at «de permitterte må se seg som etter nye jobber». For hvilke jobber er det Erna Solberg mener de skulle søke på? Hotellet er stengt, barene og treningssentre likeså, folk går mindre i klesbutikken og handler mer på nett. Utelivet blør. Ikke bare kan vi miste noen av de fineste møteplassene Østfold, arbeidsplasser står i fare og livsverk kan gå i grus.

Regjeringen kommer hele tiden for seint på banen, og både de økonomiske og sosiale tiltakene er for svake. Igjen og igjen er det opposisjonen som presser regjeringen fram til handling. Permittere og ledige får nå beholde dagpengesatsen, slik SV har foreslått. Det skulle også bare mangle.

Vi må slå fast en gang for alle at fellesskapet skal stille opp. For arbeidsplassene må berges. Men da skal det også stilles krav. Dette er ikke tiden for utbytte, bonuser og lederlønnsvekst for de på toppen. Bedrifter som mottar statlig krisehjelp skal selvsagt ikke berike sine eiere og ledere. Støtten til bedriftene må også være støtte til arbeidsfolk. Det må være et absolutt krav at ingen blir sagt opp i tiden staten skal dekke utgifter for arbeidsgiverne. I Norge stilles det tøffe krav til enkeltpersoner som mottar hjelp fra staten, folk som er uten arbeid, syke eller fattige. Hvorfor skal det ikke stilles minst like tøffe krav til de rike, og de store selskapene når det er de som mottar hjelp?

SV vil ha en mer kraftfull innsats for å hindre arbeidsløshet gjennom bedre kompensasjonsordninger. Vi trenger en mer kraftfull innsats for å støtte de arbeidsløse, blant annet gjennom ytterligere forsterkninger av dagpengereglene og en skikkelig krisepakke til studenter. Vi trenger en kraftig innsats for sosial rettferdighet. Det gjelder de som trenger forlengelse av arbeidsavklaringspenger, det gjelder de som mottar bostøtte og det gjelder ikke minst kravet om feriepenger for de arbeidsløse.

Hvordan vi løser denne krisen avgjør hva slags samfunn vi får etterpå. Vi må gjenreise norsk økonomi og arbeidsliv på en rettferdig måte. Da må vi ha en ny regjering. I åtte år har høyreregjeringen latt de som har mest fra før få enda mer. Vi i SV vil noe annet. Vi vil redusere ulikheten. Vi vil skal skape et samfunn for de mange og ikke for de få.

Nei, Erna Solberg, det er du som må se deg om etter en ny jobb.