I hele Øst-Viken, som omfatter alle kommunene i tidligere Østfold og Akershus minus Asker og Bærum, var det ved utgangen av februar registrert hele 34.386 arbeidssøkende.

Det utgjør ni prosent av arbeidsstyrken, og tilsvarer en økning i antall ledige på 2.110 personer siden forrige måned. Arbeidssøkere er summen av helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak.

Det er også 1.903 flere permitterte i februar sammenlignet med januar. I februar var antallet permitterte i Øst-Viken, både delvis og helt ledige, 12.825.

– Smitteverntiltakene som ble innført i mange kommuner i Øst-Viken i slutten av januar i forbindelse med det muterte koronaviruset, bidrar til en ytterligere økning av antall ledige og permitterte. Spesielt stor økning er det blant delvis ledige og permitterte, sier Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken.

Butikk- og salgsarbeid er yrkesgruppen med høyest økning av permitterte, med en økning fra 1.791 i januar, til 2.879 i utgangen av februar. Det utgjør nesten 1.100 flere permitterte og over halvparten av den totale økningen sammenlignet med januar for området Øst-Viken.

I Moss er det nå 2.345 personer som står utenfor arbeidsmarkedet. Det utgjør 9,8 prosent av arbeidsstyrken. I Våler er ledigheten på 8,4 prosent, Råde 7,5 prosent og i Vestby er ledigheten på åtte prosent.