Det betyr at 3,3 prosent av arbeidsstyrken i fylket er uten jobb. I alt er det nå 249 flere helt ledige enn i januar i fjor da ledigheten var på 3,1 prosent. Landet som helhet har en ledighet på 2,6 prosent.

– Vi opplever vi nå en liten økning i antall arbeidsledige i Østfold. Det er i tråd med det vi forventet i vår arbeidsmarkedsprognose. Flere arbeidssøkere deltok imidlertid på tiltak i januar mot januar i fjor. Bruk av arbeidsmarkedstiltak er et viktig virkemiddel i arbeidsmarkedspolitikken, hvor målet er å få flere i arbeid og færre på stønad, sier Steinar Hansen, direktør for NAV Øst Viken.

Tallene viser nemlig at det nå deltar 1 119 arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak i Østfold. Sammen med de helt ledige betyr det at det reelt er 5 770 arbeidssøkere uten ordinært arbeid, noe som utgjør fire prosent av arbeidsstyrken.

Statistikken viser ellers at det nå er 1 456 helt ledige under 30 år, 4,5 prosent av arbeidsstyrken. 419 arbeidssøkere under 30 år deltok på tiltak i januar. Bruttoledigheten for unge under 30 år tilsvarer dermed 5,8 prosent av arbeidsstyrken og utgjør til sammen 1 875 personer.

Det ble lyst ut 1 524 nye ledige stillinger i Østfold i januar. Dette er 158 færre stillinger enn i januar i fjor, da det ble lyst ut 1 682 ledige stillinger. Flest ledige stillinger er utlyst innenfor helse, pleie og omsorg med 362 stillinger og bygg og anlegg med 173 stillinger.