– Færre deltakere på arbeidsmarkedstiltak i september i år bidro til noen flere ledige. I tillegg har tilgangen på nye registrerte arbeidsledige vært større hittil i år sammenlignet med samme tid i fjor. Både kort- og langtidsledigheten har økt fra september 2018 til september 2019, men størst økning er det blant dem som har vært arbeidsledige i seks måneder eller mer, sier Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken.

Blant de største kommunene i Østfold er ledigheten i Askim og Halden på henholdsvis 3,1 og 3,4 prosent, Sarpsborg på 3,4 prosent, Fredrikstad og Moss på henholdsvis på 3,2 og 3,3 prosent, Eidsberg på 3,1 prosent og Rygge på 2,4 prosent. I nabofylket Akershus ser det langt bedre ut. Der er ledigheten bare på 1,9 prosent.

Det er lyst ut 4 832 nye ledige stillinger i Østfold og Akershus i september. Flest ledige stillinger er utlyst innenfor helse, pleie og omsorg med 938 stillinger, og butikk- og salgsarbeid med 484 ledige stillinger.