Marthe-Julie har gått bort fra kontor og fast plass: – Jeg var kjempenegativ. Så ble jeg omvendt på dagen

Ansatte for Nav Øst-Viken i Moss har snudd opp ned på arbeidshverdagen. Ingen har egne kontorer eller egne plasser. Her er de fornøyde med det som er en omdiskutert arbeidsmodell i Norge.