Thomas la elektrikerjobben til side. Hylles for innsatsen i sin nye skolejobb

Thomas Haaland er elektriker, men trives godt i jobben som miljøarbeider på Rygge ungdomsskole.