– Snakket ut med sjefene

Positivt: Hovedverneombud Nils Jørgen Kraft tror arbeidsmiljøet vil bli bedre når Moss kommune får på plass regler for forebygging og håndtering av trakassering av ansatte på jobben. Foto: Pål Andreassen

Positivt: Hovedverneombud Nils Jørgen Kraft tror arbeidsmiljøet vil bli bedre når Moss kommune får på plass regler for forebygging og håndtering av trakassering av ansatte på jobben. Foto: Pål Andreassen Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Moss kommune skal lage regler for håndtering og forebygging av trakassering av ansatte.

DEL

Hovedverneombud Nils Jørgen Kraft er blant dem som mottar klager fra ansatte som opplever at de blir trakassert på jobben. Men under et møte i arbeidsmiljøutvalget 14. mai i fjor følte Kraft selv at han ble utsatt for en behandling som grenset til trakassering av rådmannen og en kommunalsjef. Kraft koblet inn Arbeidstilsynet, men partene klarte å løse saken internt selv, uten hjelp utenfra.

– Jeg ba om et møte med rådmannen og kommunalsjefen. Det gikk bra. Etter dette møtet har jeg opplevd et godt samarbeid med ledelsen og et godt arbeidsmiljø. Denne saken viser at det går an å løse konflikter på et lavest mulig nivå hvis partene er villige til å snakke sammen og lytte til hverandre, sier Kraft.

Hans inntrykk er at trakassering på jobb ikke er veldig utbredt i Moss kommune.

– Men av og til får vi meldinger om at ansatte føler seg urettferdig behandlet. Det kan dreie seg om ansatte som opplever at sjefen trakasserer dem, eller ansatte som føler seg trakassert av andre ansatte, sier Kraft.

Les også: Flere lærlinger opplever å bli mobbet

Lager regler

Han synes det er positivt at Moss kommune nå vil lage regler for håndtering og forebygging av trakassering av ansatte.

I planforslaget beskrives noen grep ledere kan ta for å forebygge at ansatte mobber andre:

– Markér tydelige grenser ved uakseptabel oppførsel. Påse at du selv og andre ledere har kompetanse til å håndtere irettesetting og vanskelige personalsamtaler. Jobb med å skape en kultur som aksepterer uenighet og diskusjon om sak, men ikke personangrep eller latterliggjøring av andres argumenter.

– Meld fra

I utkastet til regelverk rådes medarbeidere som opplever seg mobbet på jobben i første omgang å ta opp problemet direkte med den det gjelder.

– Meld fra til leder dersom det ikke har nyttet å ta det opp med den det gjelder. Dersom du mener at nærmeste leder er involvert i trakasseringen av deg, så meld fra om saken til neste ledernivå. Skriv ned episoder hvor du har opplevd negativ atferd fra andre på jobben, er noen av rådene i planforslaget.

Medarbeidere som observerer at andre blir trakassert på jobb, blir minnet om at de har plikt til å melde fra om dette til verneombud eller leder:

– Påse at du selv ikke blir bidragsyter gjennom baksnakking, ryktespredning eller latterliggjøring, men vis at du tar avstand fra mobbingen.
Medarbeidere som anklages for trakassering oppfordres til å delta i samtaler og møter for å få fram fakta i saken og bidra til å finne fram til mulige løsninger.

Planforslaget ble behandlet i arbeidsmiljøutvalget på tirsdag og gikk gjennom som innstilt.

Les også:  Slik vil AUF og FpU håndtere mobbing

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken