Kan vi få alt? Havn, havnevei, jernbane og byutvikling ved fjorden? Kan den gordiske knuten løses? Hvem må gi? Hvem kan ta? Låste politiske posisjoner har lenge vært til hinder for gode løsninger. Dette er et forsøk på å peke på en løsning som ikke er perfekt for noen, men kanskje spiselig for alle.

Venstre ønsker primært flytting av havna til Borg og å åpne dagens havn for byutvikling. Høyre ønsker å «frede» havna på alle måter. Arbeiderpartiet støtter ofte Høyre, men mye tyder på at det finnes ulike meninger i partiet. Samtidig hevdes det ofte at det er dyrt å flytte fergeleiet. Det er på tide å avvise det siste. Danskebåten la til på dagens containerhavn for noen få tiår siden. Store conteinerbåter legger til på containerhavna daglig. Det som koster er ny vei, ikke nytt fergeleie. Vi tør påstå at bastøfergen hadde klart å legge til på containerhavna allerede idag. Med relativt små tilpassinger kan Bastøferga legge til innerst i containerhavna. Denne løsningen er også beskrevet i sentrumsplanen.

Så hvem skal gi hva? Hvem skal få mer? La oss frede havnevirksomheten et øyeblikk. Men bare havnevirksomheten. Ikke parkeringsplassen for containere. La oss si at vi skal ha en havn med kun lossing og lessing. Alle containere skal parkeres på innlandshavn. Hvor stor plass trenger da containerhavna? Vårt anslag er 20% av dagens areal. Ca 80% av dagens havneareal benyttes idag til containere.

La oss flytte fergeleiet nær den nye stasjonen. Da får vi et knutepunkt for kollektivtrafikk der. Hvor skal fergetrafikken gå? Bilene må parkere der containere står parkert idag. Trafikken må ledes i tunnel gjennom Kleberget og helt til E6 på Årvoll. Det er den korteste veien fra fergeleie til E6. Riksvei 19 må krysse jernbanen i tunell under jernbanetunnelen.

Hva får vi da? Fjordbyen Moss. Dagens fergeleie blir byutvikling, boliger , næringsliv og fellesområder. Når man stiger ut av toget på Nye Moss stasjon, kan man da rusle ned til vannkanten. Oppleve utsikten ut Oslofjorden. Moss by blir kvitt fergetrafikken.

Flytting av fergeleie er altså ikke dyrt, men svært lønnsomt. Vi får mer byutvikling og kortere havnevei.

Dette er en løsning som gir det alle ønsker - byutvikling og fergetrafikken bort fra byen. Dette ønsker Venstre vurdert i planprogrammet. Vi ønsker også å få utredet hvordan det vil være mulig å få med Jeløytrafikken og om de andre alternativene kan gi like gode resultater for byutvikling og trafikk som dette.