Nyttårstalene er noe vi må få med oss og årets taler var intet unntak. Det første som slo meg var hvor forskjellige talene til kongen og statsministeren var. Kongens tale var personlig, det var som å få et brev fra en gammel venn. Det var tanker om året som har gått, hvordan befolkningen har det og med et håp for framtiden, tanker som inkluderer.

Statsministerens tale var noe annet. Den var velredigert, ingenting var tilfeldig. Alt fra framtoning og dialog med kameraet, kroppsbevegelse og stemmeleie så ut til å være planlagt i minste detalj. Talen var på sett og vis en valgkamptale.

Første del av statsministerens tale dreide seg om pandemien, hvordan nordmenn takler den og oppfordring om å ta vaksinen. Så over til den politiske delen med betraktninger om en mangelfull helsetjeneste. Vi må ha flere fagpersoner og vi må utdanne flere. Virkelig, eller er det bare nok en gang valgkampløfter.

Statsministeren var innom psykiatrien og manglende der, det er store oppgaver og vi er i gang sier han, uten å nevne hva det innebærer. Han var innom urettferdigheten i samfunnet og pekte på strømregningen. Han pekte på et mer rettferdig skattesystem, en sterkere velferdsstat og et tryggere og mer inkluderende arbeidsliv. Vi skal lytte til distriktene som har mer enn tre timer til sykehuset eller to timer til politistasjonen. Dette er vel en av kjepphestene til Senterparti-lederen. Vi skal ta klimakrisen på alvor og vi skal lytte til oljearbeideren som kan miste jobben eller at familier ikke har noe annet alternativ enn å benytte dieselbilen når ungene skal på trening.

Han var opptatt av fellesskapet og innsatsen for andre land, hvor avhengige vi var av helsearbeidere, lærere og mange andre og hvor samfunnskritiske disse funksjonene er. Til slutt kom han inn på hvor avhengige vi er av hverandre og at vi skal få til et rettferdig og klimavennlig samfunn og en trygg hverdag for alle.

I det hele tatt bestod statsministerens tale av ord vi har hørt mange ganger før. Det var en politisk tale mer enn en personlig tale. Den var traust, men uten vyer, egentlig ganske kjedelig. Statsministeren sier at Norge har verdens beste ungdom. Da håper jeg at verdens beste ungdom hørte kongen tale.