Etter massiv pågang trykkes Ari Behns bøker på nytt

Pågangen for Ari Behns bøker har faktisk vært så stor at forlaget nå ser seg nødt til å trykke bøkene hans i nye opplag.