RØRT: Arrangør Arne Kristian Løvik Stellander og initiativtaker Heidi Bøhaugen Sjøstrøm ble rørt av å se det store oppmøtet. Foto: Henrik Skolt