Det vil imidlertid Høyre, Venstre og KrF, som la fram et felles budsjettforslag i formannskapet i går. De tre partiene peker på at forutsetningene for reduksjonen i eiendomsskatten ikke er til stede, slik det er nedfelt i samarbeidsavtalen, ifølge disse tre partiene.
Det er imidlertid ikke Frp enig i. Overfor Moss Avis utdypet varaordfører Anne Bramo hvor striden har stått i de interne forhandlingene om budsjettet for neste år.

Vil holde løfte

– Vi har lovet våre velgere å kutte i eiendomsskatten. Det løftet akter vi å holde. Derfor har Frp lagt inn en reduksjon av eiendomsskatten neste år på en million kroner. Men det vil altså ikke de andre partiene være med på, konstaterte Bramo.
I dag tar Moss kommune inn ca. 80 millioner i eiendomsskatt per år. Derfor ville nok ikke den enkelte mossing opplevd noen dramatisk endring av situasjonen med Frps forslag. Men som symbolpolitikk er dette viktig for Frp.
Med kommunevalg neste år er det viktig for partiene å få satt sitt fotavtrykk på dette budsjettet. Derfor har åpenbart heller ikke de andre borgerlige partiene noe å gå på i forhold til sine prioriteringer.

Ny skole

I forhold til SVs utspill om at eiendomsskatten må økes for å få råd til en ny ungdomsskole på Jeløy, så presiserte Kjellaug Nakkim (H) i formannskapet at det nå skal settes av penger til et forprosjekt. – Når det er fullført om ett års tid, skal vi gå videre med prosjektet. Men det skal skje i riktig rekkefølge, påpekte hun.
Ordfører Tage Pettersen utfylte med at ny skole på Hoppern kommer opp under behandlingen av handlingsplanen i bystyret i juni. Da skal de folkevalgte legge planer for den neste fireårs perioden. Dette er altså ikke en del av årets budsjettbehandling, slik det tidligere har vært.
Fra Høyre, Venstre og KrF kom det forslag om at ideelle organisasjoner bør slippe eiendomsskatt.