– Elevrådet er som en kropp, vi er alle forskjellige organer, med forskjellige funksjoner. Men vårt hjerte slår likt. Det sier FAMU-kontakt Martin Måleng Lund (16) ved Kirkeparkens elevrådstyre.

Vi skulle finne ut hva styrene har utrettet så langt og hvilke fremtidsplaner de har. Vi har funnet likheter og forskjeller ved styrene. Skolene har forskjellig systemer for innføring av elevråd.

Malakoff har akkurat valgt ny leder ved starten av vårsemesteret, Emil Carlsen (17). Kirkeparken derimot, velger leder ved starten av høstsemesteret på elevrådseminaret som Kirkeparken årlig arrangerer. Årets leder er Preben Stubberud (17).

Saksorientert

– Vi har et stort mål om å vinkle elevrådet vekk fra det tradisjonelle klageorganet det fremstilles som i dag, til å bli det saksorganet som er ment å være tilstede for elever. Vi har store ambisjoner om å gjennomføre dette, forteller Malakoffs nybakte elevrådsleder, Emil Carlsen.

Så langt har elevrådet utrettet første delmål ved den langsiktige planen, som er å få avsatt tid i kontaktlærertimen så elevene kan komme med innspill til elevrådet.

Kirkparkens elevråd har sittet en lengre periode, og har derfor utrettet noe mer.
Nestleder Emil Gukild forteller at en av hovedsakene for årets elevråd er å gjøre seg mer synlig. De satt styremedlem Atle Lycke (17) på saken, og brukte en beskjeden sum penger for å lage fargeplakter, slik at elevene skulle kjenne igjen styret.

– Vi har også jobbet aktivt med en rettighetskampanje for elevene som er ferdig i løpet av februar. Vi vil få besøk av Rune Vold som er elevombud i Østfold og to meget profilerte artister, som vi ikke vil røpe enda. Nestleder Emil har startet opp skoleavis sammen med tjue elever på Kirkeparken. Den skal hete «Blekka i sentrum» og er en humoristisk og informerende nettbasert avis, forteller Preben Stubberud.

Miljøfyrtårn

I likhet med Kirkeparken, er Malakoff et miljøfyrtårn. Det vil si en skole som setter miljø i fokus.
– Vi er ikke bare en miljøvennlig skole som brenner pellets for å varme opp bygget og resirkulerer avfall. Miljøet blant elevene på skolen vår er blitt mye bedre, og går i en positiv retning, forteller styremedlem Johan Vogt (17).

Malafo er en trivsel og miljøorganisasjon på Malakoff der elever og ledelsen samarbeider om å styrke det sosiale miljøet.

– Det har vært litt for mye enveisfokus på samarbeid med Malafo gjennom det siste året, og derfor har det ikke blitt så mye av det typiske elevrådsarbeidet, innrømmer Elevrådsleder Emil Carlsen (17).

Begge styrene er enige om at individuelt politisk ståsted ikke skal påvirke elevrådenes handlinger.

– Arbeidet vi gjør, gjør vi for elevene. Derfor lar vi ikke politisk ståsted påvirke samarbeidet vårt, sier Christian Haave, økonomiansvarlig ved Kirkeparkens Elevråd (18).

– Både styret og resten av elevrådet har hyppig møter. Vi er et strukturert elevråd, med årshjul. I tillegg til at vi følger årshjulene, tar vi også i mot saker fra elevene. Vi jobber med å skaffe nye kanaler mellom oss og de. I år er det også 74 prosent økning på klasserepresentantenes oppmøte, når vi har elevrådsmøter. Det er vi veldig fornøyd med!, forteller Rettighetsansvarlig Fredrikke Marie Trana (18).

Elevrådsstyret ønsker å ha en avstemning på Kirkeparken for å se om det er interesse blant elevene for å få tilbake interesseorganisasjonen Elevorganisasjonen.

Kirkeparken er forøvrig den eneste videregående skolen i Østfold som ikke er medlem. Elevrådsleder Preben forteller at elevene skal få tilstrekkelig med informasjon gjennom en debatt med forkjempere og motstandere av elevorganisasjonen.

Men en avstemningen er ikke aktuelt før neste år siden årets tredje klasse har deltatt på en tidligere avstemning. Han informerer også om at Kirkeparkens elever fikk utdelt en evaluerende undersøkelse om elevrådarbeidet.

Hele 83 prosent syntes at elevrådet gjorde en god jobb og var synlige. De fikk også noe kritikk, noe de tar til seg, og jobber med.

Det er ingen konkurranse mellom Malakoff og Kirkeparken. De ønsker heller et samarbeid.
– Vi liker Malakoff godt,sier Atle Lycke fra Kirkeparken.

Inkluderende

Uredd ba elevrådene beskrive et sitt eget elevråd med tre ord.

Malakoff beskrev seg selv som målbevisst, utøvende og samlende.
– Vi er tusen elever på Malakoff, og elevrådet samarbeider med ledelsen for å gjøre avstanden og forskjellene mellom elevene mindre, sier Frøydis Vold (17).

Kirkeparken beskriver seg selv med noe de kaller de tre i-er: Innovative, inkluderende og inspirerende.

Ivareta elevens interesser

Hvordan er det et elevråd skal være, og hva er det egentlig de skal gjøre?
– Elevrådets oppgave er først og fremst å ivareta elevenes interesser, sier leder i Elevorganisasjonen Østfold, Kristine Gundersen (bildet).

– Når man er tillitselev i klassen sin representerer man ikke seg selv, men hele klassen. En elevrådsleder skal på samme måte representere alle elevene på skolen. Elevrådet skal være elevenes talerør i saker som er relevante for dem, som for eksempel utbygging av skolen, mobbekampanjer og skolemiljøutvalg, fortsetter hun.

Engasjement

– Et godt elevråd er et engasjert elevråd. Engasjement er nøkkelen til handling og kunnskap, og uten dette er det fint lite man får gjort. Videre er det viktig at elevrådet er synlig ovenfor både elever og skoleadministrasjonen slik at man faktisk ser hva elevrådet gjør. Arbeidsoppgavene til elevrådet strekker seg fra å finne kandidater til diverse utvalg og svare på høringer om skoleutbygging til å prate med vaktmesteren om dårlige dusjer, sier hun.

– Hva kan elevrådet gjøre for å styrke rettighetene til elevene?
– Det viktigste elevrådet kan gjøre er å bevisstgjøre hver enkelt elev om at man har mange rettigheter. Elever er en av de arbeidsgruppene som får flest rettighetsbrudd begått mot seg hver eneste dag, men når man ikke vet om rettighetene sine er det vanskelig å kunne si i fra.

– Hva bør elever gjøre hvis de ikke føler at elevrådet hører på dem?
– De aller fleste elevråd har enten en lærer eller en i skoleadministrasjonen som er kontaktperson for elevrådet. Hvis elevrådet ikke hører på elevene, kan man ta dette opp med denne personen. Elevrådsmøtene er også åpne møter dersom elevrådet ikke vedtar noe annet, så alle elever kan i utgangspunktet møte opp på disse. Det betyr ikke at man kan gripe inn i møtet, men man kan følge med å se hva elevrådet gjør, avslutter Gundersen.