Tenk så deilig om hele Østlandet samarbeidet om kollektivtrafikk! Dessverre er dette for godt til å være sant. Ikke nok med at NSB har store problemer med forsinkelser, de øker også billettprisene jevnlig. Nå som Norge har vært gjennom en kollektivkriseperiode på Østlandet, burde regjeringen endre og utvide nasjonal transportplan. Vi trenger nye dobbeltsporskinner nå, og ikke bare til Ski. Hadde det vært så dumt å fremskynde planen og investere mer penger, vi er tross alt et ressurssterkt land.

For vi vanlige dødelige som ikke befinner oss i på Stortinget, kan situasjonen virker litt intrikat. Vi styrer ikke situasjonen, vi befinner oss bare midt i smørøyet.
Klimaaktivistene gir oss følelsen av at verden er på randen av sammenbrudd, derfor finner vi hele tiden på nye tiltak for en grønnere hverdag, noe som er flott. Er det ikke fantastisk med klimakonferanser som ikke kommer frem til noe produktivt, når løsningen ligger rett foran oss. Vi må bygge ut kollektivsystemet, og senke prisene. Slik at folk faktisk får lyst til å sikre fremtiden og reise miljøvennlig,

Nå skal jeg ikke bare klage, for det finnes flotte tiltak. Østfoldrussen får i år sponset buss og tog innad i Østfold. Ruter som administrere kollektivtrafikk i Oslo og Akershus gjør en fantastisk jobb! De selger nemlig månedskort til ungdom under tjue år, for fire hundre kroner. Noe som er flott med tanke på at ungdommene får reise med alle typer kollektivtrafikk som vil si: tog, buss, t-bane, ferge og trikk i hele Oslo og Akershus-området.

Mens vi her i Østfold må betale 325 kroner alene for bussmånedskort. Og for den lille summen av 1115 kan jeg som student pendle mellom Moss og Oslo i 30 dager. Om jeg skulle ønske å reise fra Moss til Oslo en vei koster det meg bare 90 kroner en vei. Det er virkelig herlig å tenke på at jeg betaler hele 2 kroner per minutt på toget.

Jeg tror Norge trenger en total reorganisering. Norge bør deles opp i fem regioner Nord-Norge, Midt-Norge, Sørlandet, Vestlandet og Østlandet. Disse fem regionene burde hatt hvert sitt landsdelkontor som administrerte kollektivtrafikk på hvert sitt område. På Østlandet ville det vært naturlig å velge Ruter, siden de allerede gjør en god jobb. Gi oss Ruter, hold prisene nede, og oppløs alle små selskap som ikke vil samarbeide!