Våler bruker mer penger enn det vi har, og vi må se på utgiftreduserende tiltak. Vi er prinsippielt imot en økning av eiendomsskatten, og som et ansvarlig parti ønsker vi å se på om det går an å utnytte ressursene på skolen på en annen måte, istedenfor å øke eiendomsskatten, sa Benedicte Dyvik (H) da hun la fram Høyres forslag til budsjett i Våler sist uke.
– Våler ligger høyt i forhold til andre kommuner på nettokostnader per elev. Vi vil gå inn og analysere hvorfor, sier hun.
– Det er vel fordi det er tre skoler i Våler?
– Nei, vi har tatt bort utgifter til skyss og drift av skolebygninger. I 2013 bruker Våler 9000 mer i nettokostnader per elev enn gjennomsnittet i Østfold. Det utgjør 5,5 millioner i året. I forhold til Kostragruppe 1 bruker Våler 3000 kroner mer per elev, det blir 1,8 millioner mer i året. Vi vil se på disse utgiftene, men eventuelle endringer må være forsvarlige, sier Dyvik.
Skolesjef Dag Andersen er ikke umiddelbart enig i Høyres vurdering:
– Å sammenligne med gjennomsnittet i Østfold er lite relevant, for her er bykommunene med. Når det gjelder nettoutgifter per elev ligger vi på nivå med kommunegruppa. Vi ligger litt under på undervisning, men langt over på skyss og drift av skolebygning. Der ligger vi cirka 4000 i året per elev over kostragruppa.
– Høyre ser bort fra utgifter til skyss og bygninger?
– Ja, og jeg trenger litt mer tid til å se på korrigerte bruttoutgifter. Det er flere kostnadsmodeller i Kostra. Vi har høye bruttoutgifter fordi vi har mange gjeste-elever med våre tre barnevernsinstitusjoner, men dette får vi refundert, sier Dag Andersen.
Høyre vil i likhet med Sp og KrF framskynde byggingen av Våk skole med ett år i forhold til rådmannens forslag, men foreslår å bygge privat barnehage istedet for kommunal.
Både Høyre og Ap gikk inn for å holde eindomsskatten på fire promille i hele perioden 2015-18. Sp og KrF stemte for eiendomsskatt på fire promille i 2015 og 16 og fem promille i 2017 og 18, ikke fire promille i hele perioden, slik Moss Avis skrev før helgen:
– Vårt mål er at e-skatten skal være på fire promille hele perioden, men vi har ikke løst de to siste årene ennå. Vi har varslet en endring før kommunestyret, sier Reidar Kaabbel (Sp).