Moss Avis har fått flere reaksjoner på at vi skrev om en episode i Mossehallen i helgen, hvor en ung fotballspiller skal ha slått en annen. Reaksjonene er både at Moss Avis ikke burde skrevet om saken, fordi det bidrar til å henge ut en ung spiller. Det reageres på at vi ikke har skrevet om en annen lignende episode under helgens turnering, og til slutt kommer det reaksjoner på hvordan voksne som så episoden oppførte seg. Dette er voksne som skal ha fulgt etter gutten som utførte handlingen og snakket til ham på en utilbørlig måte.

Voksnes rolle i idretten og hvordan vi utfører den var grunnen til at avisen valgte å skrive om denne saken. I denne typen saker er det de voksne som må gå i seg selv og stille spørsmål ved hvordan det reageres når situasjoner oppstår. Vårt fokus er ikke på den ulykksalige handlemåten til gutten. Vi valgte derfor også å anonymisere hvilket alderstrinn disse spillerne tilhørte og navnet på de voksne som var tilknyttet lagene.

Alvorlighetsgradene varierer, men dette er episoder foreldre, trenere og lagledere kommer opp i en gang imellom. Vi tror derfor at dette er et tema det er nyttig å diskutere med jevne mellomrom. Gjerne en gang for mye, enn en gang for lite. Dersom det er slik at det også var en annen lignende episode i Mossehallen denne helgen, så understreker det bare vår motivasjon for å skrive.

Trakassering er ordet som blir brukt for å beskrive hvordan noen voksne oppførte etter kampen mot spilleren som slo. Det understreker bare at dette er et tema som voksne bør snakke om.

Vi tror at det i dag er to unge spillere som tenker mye over det som skjedde i Mossehallen. Begge kunne nok tenkt seg en annen avslutning på en stor turnering. Samtidig får vi håpe at både de to og deres lagkamerater og andre som er glad i idretten bidrar til at denne typen hendelser ikke skjer igjen.

Episoden i Mossehallen bør diskuteres på langt flere trener- og lagledersamlinger og foreldremøter, enn i de respektive lagene som hadde spillere involvert.