Astrid Breda (35) blir tilkalt når marginene mellom liv og død er veldig små hos mor eller barn i magen.

Astrid opplever ofte traumatiske hendelser på jobb. Hvordan takler man å ta de harde og vonde avgjørelsene når det oppstår komplikasjoner i forbindelse med graviditet og fødsel der mor eller det ufødte barns liv står i fare?

Astrid Breda (35) jobber med å redde livet til de som ikke er født ennå

Publisert