Når det tidligere sparebankbygget i Kongens gate 21 har vært uten fungerende personheis i flere måneder skyldes det nok noe helt annet enn koronaen.

Det er blant annet et legekontor med flere fastleger i 4. etasje. Den første tiden var det ingen merking eller forklaring, folk gikk trapp etter trapp og forsøkte å trykke på knappene.

Nå er det mere permanent merket med skilt som egentlig hører hjemme på vareheiser. «Forbudt for personer». Det er også kommet opp en plakat med «Reparasjon pågår!»

Forventet dato for ferdigstillelse er __________.

Lite informasjon, men de venter visst på reservedeler, en dør eller noe til en dør. Hvis noen har produsert delen en gang i tiden, kunne sikkert mange av de verkstedene vi har rundt i Østfold laget den mye hurtigere. Men heismontørene har vel fortsatt monopol, så ingen andre kan gjøre noe.

Med litt fantasi eller bedre serviceinnstilling kunne de nok enkelt sikret og koblet bort eller programmert bort den etasjen med problemer.

Et fastlegekontor brukes jo mest av gamle og syke folk, og reparasjon burde prioriteres.

I det siste har fastlegene fått plass til å ta enkle prøver og kontroller nede med utstyr de kan bære med seg, men det er jo ingen holdbar løsning.

Jeg har jobbet 60 år med service og reparasjoner på maskiner, produksjonslinjer, pakke og kontrollutstyr i matvare og medisin og til og med vareheiser. Uansett hvem jeg jobbet for kunne vi aldri si at vi kanskje fikk reservedeler om et par måneder. Kravet var vel heller et par dager. Men tidene forandrer seg jo.