Åtte av ti avvikssmeldinger i mosseskolen handler om vold og trusler: – Samfunnet blir tøffere

På skolene i Moss og Rygge ble det mellom 2016 og 2019 sendt inn 317 avviksmeldinger. Av disse handler over 80 prosent om vold eller trusler.