Søndag publiserte foreningen salgsstatistikken for juli måned. Den viser at rekordsalget som følge av stengt svenskegrense fortsatte mot slutten av sommerferien. Brus leder an med en salgsvekst på 54,7 %, mens ølsalget har økt med 20,3 %. Nå har foreningen anslått hva det økte sommersalget betyr i avgiftsinntekter til staten.

– Aldri tidligere har staten fått større avgiftsinntekter fra drikkevarer. På pils alene medfører salgsøkningen en økt inntekt fra alkoholavgift på 318 millioner i juni og juli, sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig har statens inntekt fra brusavgift økt med 85 millioner. Regner du med moms og andre avgifter anslår vi at avgiftsinntektene fra brus og øl har økt mer enn 700 millioner kroner bare i sommermånedene, sier Erlend Vagnild Fuglum, direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen (BROD).

– Landet vårt taper avgiftsinntekter, arbeidsplasser og verdiskaping på grunn av grensehandelen. Nå må politikerne ta grep for å flytte handelen hjem. Dette må bli en hovedsak i det kommende statsbudsjettet, sier Fuglum.

Han viser til Danmark, som etter en serie avgiftsreduksjoner halverte sin grensehandel mot Tyskland.

– Vi har lenge sett at avgiftsgapet mot Sverige gjør at mange tar turen over grensen. Den enorme salgsøkningen i sommer viser likevel at grensehandelen med drikke har vært mye verre enn vi fryktet.

Fuglum mener stengt svenskehandel er den viktigste forklaringen på salgsøkningen.

– At nordmenn har feriert hjemme i Norge har bidratt til økt salg, men samtidig har vi gått glipp av millioner av gjestedøgn fra utenlandske turister. Tall både fra SSB, og fra Vinmonopolet og dagligvarehandelen i grenseregionene underbygger det samme bildet: Bortfallet av grensehandel er den åpenbare driveren.

Noen hovedpunkter i salgsstatistikken for juli:

  • Det er særlig i dagligvarehandelen veksten har kommet. Selv med et fall i uteliv på 21,7 % så er det totale ølsalget 20,3 % høyere enn samme måned i fjor.
  • Småskalabryggeriene har en av sine beste måneder noensinne med en samlet vekst på 28,9 %.
  • Mer enn to av tre småbryggerier økte salget i juli, for noen ble salget nesten doblet. Oppsvinget kommer etter at mange av de små bryggeriene slet tungt etter nedstengningen i mars og fryktet konkurser.
  • Pub- og restaurantbryggerier og produsenter som er avhengig av salg til utelivet sliter fortsatt, men i juli meldte også over halvparten av pubbryggeriene om økt salg.
  • Salget av vann gikk ned 4,1 % i juli, men ser man juni og juli samlet er salget opp 20 %.
  • Energidrikk økte med 43,3 % i juli.
  • Størst vekst hadde brus, med hele 54,7 % høyere salg. Andelen sukkerfri er 60,5 % – muligens den høyeste andelen i verden.